วัดและพระเกจิ ดูเพิ่มเติม >>

บทความ

ข่าวงานบุญ ดูเพิ่มเติม >>

24 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าถวายสักการะท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม
โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ถวานเครื่องฟอกอากาศ เพื่อในกิจของสงฆ์สืบไป มีท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เป็นผู้รับมอบ กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

22 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าถวายสักการะท่านพระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ท่านพระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายกาต้มน้ำร้อน เพื่อในกิจของสงฆ์และถวายป้ายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ วัตถุมงคลพระอาจารย์โชคดี อันได้แก่พญาสาริกาเศรษฐี ไม้กาฝากรัก ตะกรุดสุริยะประภา ดวงดีมีทรัพย์ พระปิดตาเสาร์๕ ผ้ายันต์นะขุนแผน ผ้ายันต์พระขุนแผนโภคทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓.๓๓๑.๐๐ บาท มีท่านพระครูวศินปริยัตยากร หรือ พระอาจารย์โชคดี เป็นผู้รับมอบเพื่อมอบ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ภายในวัดไก่เตี้ย กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

24 มกราคม 2566 เข้าถวายสักการะในโอกาสปีใหม่ ท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสปีใหม่ ท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ รวมสุดยอดวัตถุมงคล “หลวงพ่อพระพุทธโสธร”  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๔,๘๔๔.๐๐ บาท มีท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ประธานจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อ (สมเด็จทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อสื่บไป กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

บทความธรรม ดูเพิ่มเติม >>

อิ่มบุญ เตรียมตัวเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

        สำหรับการเวียนเทียนในประเทศไทยนั้น ได้รับคติการเวียนเทียนนี้มาจากอินเดีย พร้อมกับพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทย เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันการเวียนเทียน จะทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4 วัน ได้แก่  

        วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ความสำคัญของวันมาฆบูชาคือ พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตามแคว้นต่างๆ กลับมาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

        วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือ เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 เหตุการณ์

        วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาคือ วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

        วันอัฏฐมีบูชา คือ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 7 นับถัดจาก วันวิสาขบูชาไป 7 วัน เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง กุสินารา เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองค์อีกวันหนึ่ง วัดบางแห่งจะจัดเวียนเทียน*

        ดังนั้น เมื่อใกล้ถึงวันสำคัญทางศาสนา เราควรเตรียมตัวเตรียมใจให้สงบพร้อม เพื่อสร้างบุญกุศล ทำบุญทำทานตามความศรัทธาและความเหมาะสม โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา ที่คณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้มีการพิจารณาและลงมติกันให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก 

อิ่มบุญ เตรียมตัวเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

        การเตรียมตัวสำหรับการเวียนเทียน โดยทั่วไปผู้คนนิยมไปเวียนเทียนช่วง ประมาณ 16.00 - 20.00 น. แต่ในปัจจุบันนี้วัดหลายแห่งมีการขยับเวลาการเวียนเทียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนในชุมชนเมืองมากขึ้น

ของที่ต้องใช้ในการเวียนเทียน สะดวกบุญคุณเลือกได้

        ในการเวียนเทียนนั้นของที่ต้องใช้หรือจัดเตรียมสำหรับการเข้าร่วมพิธีทั้งหมดมี 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้เวียนเทียน 1 คู่  อาทิ ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง พวงมาลัยถวายพระ

ขั้นตอนการเวียนเทียน

        ก่อนไปเวียนเทียนควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส สำหรับการแต่งกายนั้น

        ผู้ชาย : ควรสวมเสื้อสุภาพ-กางเกงขายาว (หากใส่กางเกงขาสั้น ควรเลือกที่มีความยาวคลุมหัวเข่า) 

        ผู้หญิง : ควรสวมใส่เสื้อสุภาพ (ละเว้นการสวมใส่แขนกุด สายเดี่ยว เอวลอย) เลือกใส่กางเกงหรือกระโปรงยาว

        เตรียมของบูชา อาทิ ธูป เทียน ดอกไม้เวียนเทียนให้เรียบร้อย
        ไหว้พระประธาน เมื่อไปถึงวัดอันดับแรกให้เข้าไปในโบสถ์เพื่อไหว้สักการะพระประธานให้เรียบร้อย ก่อนจะออกมาเวียนเทียน
        เริ่มเวียนเทียน จุดธูปเทียนที่เตรียมมา นำมาถือไว้ในมือพร้อมดอกไม้เวียนเทียน พนมมือเดินวนขวารอบโบสถ์จำนวน 3 รอบ พร้อมตั้งจิตสวดมนต์ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยวางดอกไม้ธูปเทียน หลังจากเวียนเทียนครบ 3 รอบ ให้นำธูป เทียน และดอกไม้เวียนเทียนไปวางไปบริเวณจุดบูชาที่ทางวัดจัดเตรียมไว้
        อย่างไรก็ตาม การเวียนเทียนนั้นจะช่วยให้คุณ มีกายจะสำรวมมากขึ้น พร้อมใจที่จะบังเกิดความสงบ เนื่องจากสมาธิในระหว่างการเดิน อีกทั้งยังช่วยให้ไม่ลืมตัว ลดทิฐิ ฉะนั้น เมื่อคิดว่าจะไปทำบุญ สร้างกุศลแล้วควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม โดยสามารถเลือกดูสินค้า เช่น หนังสือ คู่มือชีวิต พระธรรมเทศนา ปาฐกถา บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล โดยสามารถสั่งซื้อได้แล้ว ผ่านทาง Amulet24.com

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน เปิดกิจการ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน เปิดกิจการ ดียังไง?

        การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน เปิดกิจการ เป็นความเชื่อของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ทำมาค้าขึ้น กิจการมีความเจริญรุ่งเรือง มีความร่มเย็นเป็นสุข  ปัดเป่าสิ่งไม่ดีและสิ่งชั่วร้ายออกไป สำหรับท่านใดที่มีแพลนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน และเปิดกิจการ เร็ว ๆ นี้ แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรดี เพื่อให้การประกอบพิธีนั้นถูกต้องเป็นสิริมงคล วันนี้เราจะมาแนะนำทำขั้นตอนการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านให้ถูกต้องตามหลักศาสนา จะมีอะไรบ้างมาดูกัน


“ฤกษ์มงคล” สิ่งสำคัญของการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน เปิดกิจการ 

        สิ่งสำคัญอันดับแรก คือการดูฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน เปิดกิจการ ซึ่งเราจะแบ่งการดูฤกษ์ออกเป็น 2 แบบ คือ ฤกษ์ภายใน คือวันที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิ ตี่จู่เอี๊ยะ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ และดูฤกษ์ภายนอก คือวันที่เปิดร้าน เปิดกิจการร้านค้า รวมถึงช่วงเวลาที่เชิญพระพุทธรูปเข้าบ้าน ร้านค้า กิจการ โดยนำไปวางที่หิ้งพระตามที่จัดเตรียมไว้ หลังจากรู้เรื่องการดูฤกษ์งามยามดีกันไปแล้ว มาดูกันดีกว่าขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นต้องมีอะไรบ้าง?


7 ขั้นตอนในประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า กิจการใหม่


1.นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี และเชิญแขกสำคัญมาร่วมงานทำบุญ

        ก่อนเริ่มประกอบพิธีควรนิมนต์พระสงฆ์ให้มาก่อนเวลาฤกษ์มงคลที่ดูเอาไว้ โดยปกติในงานบุญจะนิยมเชิญพระสงฆ์เป็นจำนวนเลขคี่ คือ 5, 7 หรือ 9 รูป ซึ่งควรแจ้งก่อนถึงวันพิธีประมาณ 1-5 วัน รวมไปถึงอาจมีการเรียนเชิญแขกสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท หรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อมาร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคล

นิมนต์พระ ขึ้นบ้านใหม่


2.จัดเตรียมของสำหรับประกอบพิธี

        ขั้นตอนสำคัญต่อมาคือการเตรียมของสำหรับทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ จะประกอบไปด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาตามความเชื่อ อาหารสำหรับทำบุญและของไหว้มงคล สิ่งที่ต้องเตรียมให้พระสงฆ์ และแขกที่มาร่วมพิธี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

        เตรียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ และเครื่องสักการบูชา เช่น พระพุทธรูป เทวรูป เจ้าที่ หรือตี่จู้เอี๊ยะ เครื่องสักการบูชา สิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน แท่นบูชา ข้าวตอก เงินเหรียญ
         
        เตรียมของไหว้
  • สำหรับถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล ได่แก่ ผลไม้มงคล ความหมายดี จำนวน 2 ชุด เช่น กล้วย มะพร้าว สาลี่ ทับทิม ส้ม (สำหรับไหว้พระพุทธรูป และเจ้าที่)
  • เครื่องดื่ม 2 ชุด เช่น น้ำเปล่า น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้ (สำหรับไหว้พระพุทธรูป และเจ้าที่)
  • อาหารคาว จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ข้าวสวย และกับข้าวต่าง ๆ (สำหรับไหว้เจ้าที่)

         สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพระสงฆ์ และแขกสำคัญ
  • อาหารสำหรับพระสงฆ์ โดยห้ามถวายอาหารตามข้อห้ามของพระธรรมวินัย
  • เครื่องรับรองพระสงฆ์ เช่น หมากพลู น้ำร้อน น้ำเย็น กระโถน และอาสน์สงฆ์ พร้อมล้อมสายสิญจน์
  • อุปกรณ์สำหรับการเจิม เช่น ดินสอพอง น้ำอบ ทองคำเปลว และถ้วยสำหรับใส่อุปกรณ์เจิมที่ผสมแล้ว
  • โต๊ะหมู่บูชา สายสิญจน์ อุปกรณ์สำหรับกรวดน้ำ
  • ชุดสังฆทาน

 

จัดเตรียมขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ
         
3.จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม

        เพื่อการดำเนินพิธีไปอย่างสะดวกและราบรื่น ควรจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม เก็บข้าวของพร้อมทำความสะอาดและจัดระเบียบให้เรียบร้อย ในพื้นที่ที่ทำพิธี ต้องมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พื้นที่นั่งทำพิธี บริเวณที่พระสงฆ์นั่งสวดมนต์ และพื้นที่นั่งสำหรับคนที่จะมาร่วมงาน 

พระสังกัจจายน์ วัดคลองเตยใน เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้ว

พระสังกัจจายน์ วัดคลองเตยใน เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้ว


4.อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฤกษ์มงคลเข้าบ้าน/ร้านค้า

        โดยตามประเพณีแล้วการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านหรือร้าน จะให้เจ้าภาพหรือผู้อาวุโสเป็นคนเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านหรือร้าน โดยนำไปวางที่หิ้งพระที่จัดเตรียมไว้ตามฤกษ์งามยามดีที่ได้ดูมา ในระหว่างที่กำลังอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านหรือเข้าร้าน ให้อีกคนจุดธูปเทียนแล้วเดินนำหน้าไปและให้อีกคนถือขันใส่ข้าวตอก ดอกไม้ และเงินเหรียญ ที่ผสมรวมกัน พอเข้าถึงเขตบริเวณบ้าน หรือร้าน ให้ทำการโปรยไปตามทาง พร้อมกับกล่าวคำอันเป็นมงคล ซึ่งเป็นการเอาเคล็ดให้เกิดโชคลาภเงินทอง หลังจากวางพระที่หิ้งพระในเวลามงคลเรียบร้อยแล้ว ทุกคนที่เหลือเดินตามเข้ามาในบ้านหรือร้าน 


5.ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่

        หลังจากเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้าน หรือร้าน ให้เริ่มถวายของไหว้พระพุทธรูป โดยการจัดตั้งโต๊ะ และวางของไหว้ทุกอย่างที่เตรียมไว้ รวมถึงดอกไม้ พวงมาลัย เมื่อจัดวางครบแล้ว ให้ทำการจุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นจึงให้พระสงฆ์เริ่มทำพิธี เมื่อทำพิธีเสร็จ ให้เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า หรือเพลตามเวลา ให้เจ้าภาพถวายถวายสังฆทาน จากนั้นกล่าวคำถวายสังฆทาน ในระหว่างที่พระสงฆ์อนุโมทนา ให้เจ้าภาพทำการกรวดน้ำ และตั้งใจรับพร6.ให้พระสงฆ์เจิมบ้าน ร้าน

        หากต้องการให้พระสงฆ์เจิมบ้าน ร้าน เจ้าภาพสามารถนิมนต์พระสงฆ์ เพื่อทำการเจิมประน้ำพระพุทธมนต์ที่ป้าย ประตู ตามบริเวณที่เจ้าภาพต้องการ และทำการโปรยทรายเสกรอบบ้าน หรือร้าน หลังจากนั้นให้เจ้าภาพทำการลาพระสงฆ์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ไหว้ศาลพระภูมิ หรือเจ้าที่เจ้าทาง


7.ไหว้ศาลพระภูมิ หรือเจ้าที่เจ้าทาง

        ขั้นตอนสุดท้าย คือการไหว้ศาลพระภูมิหรือเจ้าที่ อาจจะตั้งศาลพระภูมิเอง หรือหากมีศาลพระภูมิประจำสถานที่นั้นอยู่แล้วก็สามารถไหว้ศาลนี้แทนได้ ซึ่งการไหว้ศาลพระภูมิ และเจ้าที่นั้นเชื่อกันว่าจะช่วยให้การอยู่อาศัยมีความร่มรื่น ประกอบกิจการรุ่งเรือง ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายและอันตรายต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่การไหว้ศาลพระภูมิหรือเจ้าที่เจ้าทาง จะไหว้กันด้วยผลไม้ เครื่องดื่ม หรืออาหารคาวเป็นหลัก พร้อมกับดอกไม้ และการจุดธูปขอพร เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีขึ้นบ้านใหม่


        เคล็ดลับเสริมมงคล:  นอกจากการทำบุญแล้ว การบูชาพระหรือของมงคลมาไว้ประจำที่บ้านหรือร้านค้า ก็สามารถช่วยเสริม สิริมงคลให้ท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น ผ้ายันต์คุณแม่บุญเรือน, ผ้ายันต์ มงคลเสาร์ ๕,พระสังกัจจายน์,นางกวัก มหาลาภ, ทรายเงินทรายทองศักดิ์สิทธิ์ แม่ชีบุญเรือน, ดอกพิกุล ทอง เงิน นาค รุ่นบารบุญเรือน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการหนุนดวง เสริมโชคชะตา เมตตาบารมี โชคลาภ ค้าขายรุ่งเรือง แคล้วคลาด ปลอดภัย  โชคลาภมั่งคั่ง ร่ำรวย อยู่เย็นเป็นสุขได้ 


        การทำพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน หรือทำกิจการใหม่ หากท่านประกอบพิธีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านที่พักอาศัยหรือร้านค้า กิจการของท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดี ประสบความสำเร็จในกิจการ  และเพื่อให้การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน หรือทำกิจการใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องครบทุกขั้นตอน เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน เปิดกิจการ ได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24

หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ

หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ

พระครูวิบูลย์ ปัญญาวัฒน์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้มรณภาพแล้วอย่างสงบด้วยโรคชราที่วัดบ้านกรวด หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา หลังอาพาธด้วยโรคชรามานานหลายปี และเมื่อเช้าวันนี้ (5 ม.ค.) พระลูกวัดและศิษยานุศิษย์ได้นิมนต์หลวงปู่ผาดกลับมาที่วัดบ้านกรวดเพื่อทำพิธีสวดมนต์ต่ออายุขัยให้หลวงปู่ผาด จนกระทั่งเวลา 11.58 น.วันเดียวกันนี้ หลวงปู่ผาดได้มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 104 ปี 8 เดือน 2 วัน พรรษา 85 พรรษา นับเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์

ล่าสุดที่วัดบ้านกรวด บรรดาพระสงฆ์และชาวบ้านกำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดพิธีศพของหลวงปู่ผาดกัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก


หลวงปู่ผาด


นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หนึ่งในศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผาด กล่าวว่า หลวงปู่ผาดได้อาพาธด้วยโรคชรามานาน หลายปีมานี้อาการไม่ค่อยดี จนกระทั่งเมื่อต้นเดือน ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมาได้ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ และกลับมาที่วัด จนกระทั่งเวลา 11.58 น. วันนี้ (5 ม.ค.) ได้มรณภาพอย่างสงบ

หลวงปู่ผาดเป็นพระผู้มีวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อการดับทุกข์โดยแท้ มีความเพียรเป็นเลิศตลอดชีวิตของท่าน ตั้งแต่บวชได้พรรษาแรกก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจมอบให้แก่ศาสนา มุ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และหลวงปู่ผาดยังเป็นพระที่รักสันโดษ ไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนาโดยแท้ ทุกลมหายใจเข้าออกท่านกำหนดจิตด้วยกรรมฐานมีสติอยู่เสมอ

ขณะที่ พระครูพิศาลสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เนื่องจากหลวงปู่ผาดเป็นพระเกจิที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา ทางวัดได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพหลวงปู่ผาด พร้อมกับตั้งคณะกรรมการดูแลการตรวจสอบทรัพย์สินของหลวงปู่ผาดที่มีทั้งวัตถุมงคลและปัจจัย ส่วนการบำเพ็ญกุศลศพของหลวงปู่ผาดจะมีพิธีสวดทุกวัน จากนั้นในวันที่ 15 ม.ค. 2558 นี้จะมีพิธีบรรจุศพหลวงปู่ผาดไว้ในโลงแก้วเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้

สำหรับประวัติ หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ หรือ พระครูวิบูลย์ ปัญญาวัฒน์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2454 จบ ป.4 เป็นชาวบ้านดู่ ต.ปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บุตรนายเอี้ยง กับ นางเตียบ ดิบประโคน มีพี่น้อง 4 คน หลวงปู่ผาดเป็นคนที่ 3 ขณะหลวงปู่ผาดอายุยังไม่ถึงขวบครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้บรรพชาบวชสามเณรเมื่อปี 2470 อายุ 15 ปี ที่วัดบ้านพลับ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บวชได้ 2 พรรษาลาสิกขาบทไปช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนา

ต่อมาปี 2476 ขณะมีอายุ 22 ปีได้อุปสมบทบวชเรียนที่วัดบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เมื่อครั้งอดีตสมัยเป็นพระหนุ่มได้ออกจาริกแสวงบุญไปยังที่ต่างๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ทั้งทางพระเวท วิชาแพทย์แผนโบราณต่างๆ ตามความเชื่อ และความนิยมของชาวพื้นบ้านในสมัยนั้น ได้ไปศึกษาเล่าเรียนเวทวิทยาอาคมที่จังหวัดอุดรมีชัยถึง 3 ปี (ในสมัยนั้นจังหวัดอุดรมีชัยยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย)

จากนั้นได้จาริกไปศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆ แทบจะทุกภาคของไทยและประเทศใกล้เคียง เคยธุดงค์ไปศึกษาวิชาอาคมที่นครวัต ที่ประเทศเขมร เป็นเวลา 8 ปี จนมีความรู้เจนจบในไสยเวททุกแขนง แตกฉานในวิปัสสนากรรมฐานอย่างแจ่มแจ้ง ต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นได้รับถวายที่ดินจากชาวบ้าน จากนั้นท่านได้บูรณะจากพื้นดินที่ว่างเปล่าจนเป็น “วัดตาอี” ให้เห็นเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน

ต่อมา หลวงปู่หริ่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านกรวด ได้มรณภาพลง ชาวอำเภอบ้านกรวดจึงได้นิมนต์หลวงปู่ผาดมาเป็นเจ้าอาวาส แต่หลวงปู่ได้ปฏิเสธการเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกรวดมาโดยตลอด แต่ในที่สุดทนแรงศรัทธาของญาติโยมไม่ไหวจึงต้องยอมรับ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกรวดเมื่อ พ.ศ. 2495 และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกรวดจนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่ผาดได้พัฒนาวัดสาขาของท่านถึง 4 แห่ง คือ วัดตาอี, วัดบ้านปราสาท, วัดบ้านบึงเก่า และวัดบ้านกรวด เป็นรูปเป็นร่างมาจนถึงปัจจุบันนี้

หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด เป็นพระที่รักสันโดษไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญ ท่านได้ปฏิเสธการสร้างวัตถุมงคลมาโดยตลอด แต่บรรดาศิษยานุศิษย์ได้รบเร้าหลวงปู่ว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงปู่ประสงค์อยากจะได้พระเครื่อง วัตถุมงคลของหลวงปู่ผาดไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต หลวงปู่เลยอนุญาต ให้จัดสร้างวัตถุมงคลที่ออกมาภายใต้ชื่อ หลวงปู่ผาด

วัตถุมงคลหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สายตรงจากวัด เช่น พระเจ้าลิ้นทอง พระผงรูปเหมือน บูชา ล็อกเกต (ด้านหลังมีเกศา, ตะกรุดสามดอก, ผงพุทธคุณ) พระเจ้าครอบเมือง พญาครุฑ (เนื้อพิเศษ) เนื้อผงปถมังผสมไม้มงคลเก้า, ผงจินดามณี, ไม้งิ้วดำ, ไม้งิ้วดำโรยผงเกสรดอกดาวเรือง, ว่าน ขุนแผนพรายกุมาร บูชา

พระยอดขุนพล (เนื้อหัวเชื้อเนื้อผงตะไบโรยเกศพระโบราณ, ใบลานเผา) เหรียญรุ่นสร้างกุฏิ กุมารทองพรายเรียกทรัพย์ท้าวเวสสุวัณ เนื้อโลหะรมดำ หลวงปู่ผาด พญาหมูมหาเฮง เนื้อผงฝังตะกรุดโภคทรัพย์ 1 ดอก พญาหมูมหาเฮง เนื้อโลหะ ฝังตะกรุด 3 กษัตริย์ พระขุนแผนพรายกุมาร กรรมการ ตะกรุด 9 ดอก พระขุนแผนพรายกุมาร ตะกรุด 2 ดอก พระลักษณ์หน้าทอง เนื้อมหาว่านดำ พิมพ์เล็ก พระลักษณ์หน้าทอง เนื้อมหาว่านดำ พิมพ์ใหญ่ พระลักษณ์หน้าทอง เนื้อเกสร พิมพ์เล็ก พระลักษณ์หน้าทอง เนื้อเกสร พิมพ์ใหญ่ หนุมานพลิกดวงชะตา มหาอำนาจ

พระเครื่องออนไลน์

เว็บพระแท้ ร่วมสร้างสะสมบุญไปกับ Amulet24.com พระเครื่องออนไลน์ รวมวัตถุมงคล เช่าบูชาพระแท้ 100% ออกจากวัดโดยตรง รวบรวมทั้งเครื่องรางของขลัง มวลสารศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโสธร หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์โต ท้าวเวสสุวรรณ พระซุ้มกอ  พระกำลังแผ่นดิน และอีกหลากหลายพระเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อานิสงส์ของการทำบุญ แก้ปีชง  ช่วยให้ชีวิตราบรื่น ปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี โดยรายได้แต่ละโครงการไม่เพียงแค่ร่วมทำบุญ แต่เงินทุกบาทยังมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น รับวัตถุมงคลได้ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง