พุทธสถานจีเต็กลิ้ม นครนายก

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม นครนายก (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม

          เที่ยวเมืองจีนในนครนายก เดินทางไปโลดที่ พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม เข้าไปแล้วต้องตาโตร้องโหเลยทีเดียวล่ะ พุทธสถานแห่งนี้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ตามคติความเชื่อของมหายานโดยใช้หลักฮวง จุ้ย ถือเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไทย-จีน ให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งมีโครงการส่งเสริมโรงเรียนด้วยการอุดหนุนเรื่องทุนอาหารกลางวัน การแจกอุปกรณ์การเรียน และเครื่องสาธารณูอุปโภคบริโภคต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

          จะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาติไหนเราก็กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลได้ใช่ไหม? มาที่นี่ต้องขอพรต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือองค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ซึ่งเชื่อว่าคนไทยเราจะมีเชื้อจีนปนหรือไม่ย่อมต้องรู้จัก องค์ไฉ่ซิ่งเอี๊ยภายในพุทธสถาน จี เต๊ก ลิ้ม ประดิษฐานในปางมหาเศรษฐีชัมภล ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในยังมีเทพเจ้าและพระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของชาวจีนอีกหลายองค์เช่น เทพเจ้าเฮ่งเจีย เจ้าพ่อกวนอู เจ้าพ่อเสือ พระโพธิสัตว์กวนอิม พระไภสัชยคุรุพุทธเจ้า ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ขณะที่องค์พระพุทธรูปประธานของพุทธสถานก็สีทองอร่ามงดงามอย่างมาก

          : จากทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เมื่อถึงสี่แยกสามสาว ให้ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 3076 ประมาณ 22 กิโลเมตร จะพบทางแยกเข้าพุทธสถาน เปิดทุกวัน 07.00-18.00 น.