วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช

วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช (2 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
ตั้งอยู่ที่ บ้านถลุงทอง ต.วัดถลุงทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดที่มีความเงียบสงบ ร่มเย็น เพราะตั้งอยู่ห่างจากถนสายหลักกว่า ๙ กิโลเมตร ระหว่างการเดินทางไปที่วัดถลุงทอง จึงเต็มไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้าน ขณะเดียวกันชาวบ้านในละแวกนั้นจะให้ความเคารพนับถือพ่อท่านคลิ้งมาก เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง และมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

สิ่งสำคัญภายในวัด

เจดีย์วัดถลุงทอง เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงาม เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดยการสร้างเจดีย์วัดถลุงทองในครั้งนั้น เป็นความตั้งใจของพ่อท่านคลิ้ง ที่อยากให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาไว้เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อีกทั้งเจดีย์แห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์ของสานุศิษย์ในรุ่นหลังที่จะทำให้ระลึกถึงคุณความดีของพ่อท่านคลิ้ง ที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ขณะเดียวกัน เจดีย์วัดถลุงทอง ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาสรีระสังขารของพ่อท่านคลิ้งที่ไม่เน่าเปื่อย ซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้ว บริเวณชั้นสองของพระเจดีย์

รูปปั้นพ่อท่านคลิ้ง ประดิษฐานอยู่ในศาลาพระพิฆเนศภายในวัดถลุงทอง ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ทุกวัน สำหรับวัดถลุงทองนั้น ในปัจจุบัน มี “พระครูพิทักษ์เจติยานุการ” เป็น เจ้าอาวาส