วัดศรีบัวบาน

วัดศรีบัวบาน (87 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
พระพิฆเนศ เนื้อชนวนโลหะชุบทอง - วัดศรีบัวบาน, วัดศรีบัวบาน
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พระพิฆเนศ เนื้อชนวนโลหะชุบทอง
฿ 400
พระราหู เนื้อชนวนโลหะชุบทอง - วัดศรีบัวบาน, วัดศรีบัวบาน
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
พระราหู เนื้อชนวนโลหะชุบทอง
฿ 400
แสดง  30 60 90
  • 1
ถึงตัวจะห่างวัด แต่หัวใจไม่ห่างบุญ ชุดถวายพระวัดศรีบัวบาน

ประวัติวัดศรีบัวบาน

บ้านศรีบัวบานเดิมชื่อ บ้านจำบอนนอก เป็นหมู่บ้านที่แยกอกจากบ้านจำบอนในเมื่อปี พ.ศ. 2368 สาเหตุที่แยกออกมาเพราะต้องการที่จะมีหมู่บ้านและที่ทำกินเป็นของตัวเอง เขตบ้านจำบอนนอกและจำบอบในมีเพียงร่องน้ำ (ฮ่องบอน)เป็นเขตแนวกั้น แรกตั้งจะมีหมู่บ้านเพียงแค่ 7-8 หลังคาเรือนเท่านั้น ต่อมาได้มีคนอพยพเข้ามาอยู่อีกหลายครอบครัว สถานที่ตั้งบ้านเรือนในตอนแรกตั้งอยู่บริเวณดอยโอสถ และบริเวณดอยเจดีย์ 3 องค์ ในขณะนั้นได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน วัดแห่งแรกชื่อว่าวัด “ศรีดอนรอม” สำหรับอาชีพของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทำนา ทำสวน เผาหินปูนขาวและหาของป่า ต่อมาบริเวณที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มผู้คนจึงได้อพยพมาอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเพราะเป็นที่ราบค่อนข้างสูงน้ำท่วมไม่ถึง พอมาตั้งรกรากในที่แห่งใหม่ผู้คนก็ได้อพยพมามากขึ้น บางครอบครัวได้ชวนเครือญาติเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านนี้ประมาณ 100 กว่าหลังคาเรือน ชาวบ้านจึงเริ่มสร้างวัดแห่งใหม่ เนื่องจากวัดเดิมที่เคยสร้างอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก วัดใหม่สร้างขึ้น ชื่อว่า วัดศรีบัวบาน ซึ่งเป็นวัดที่มีมาอยู่จนปัจจุบันนี้ สำหรับที่มาของชื่อวัดศรีบัวบาน เพราะที่หน้าวัดมีต้นโพธิ์อยู่ 3 ต้น ต้นโพธิ์น้ำ ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า ไม้สะหรี หรือต้นไม้ศรี และยังมีหนองน้ำมีดอกบัวขึ้นมากมายเต็มหน้าวัด คนในหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อว่า วัดศรีบัวบาน ตามชื่อต้นไม้เหล่านี้ และต่อมาหมู่บ้านก็เปลี่ยนชื่อจากบ้านจำบอนนอกเป็นบ้านศรีบัวบาน มาจนปัจจุบัน