สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ (10 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

วัดสัมพันธ์วงศ์1

วัดสัมพันธ์วงศ์2

วัดสัมพันธ์วงศ์3

วัดสัมพันธ์วงศ์4

วัดสัมพันธ์วงศ์5

วัดสัมพันธ์วงศ์6

วัดสัมพันธ์วงศ์7

วัดสัมพันธ์วงศ์8