หลวงพ่อคำนวณ วัดแก้วเจริญ

หลวงพ่อคำนวณ วัดแก้วเจริญ (10 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
หลวงพ่อคำนวณ วัดแก้วเจริญ
สมณศักดิ์
: พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ ( นามสกุล แข่งขัน )
ชาติภูมิ : กำเนิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2513 ตรงวันพฤหัสบดี ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ อายุ 45 ปี เป็นบุตรของนายรอด แข่งขัน และนางเยื้อน แข่งขัน บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
การบรรพชาและอุปสมบท : ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2529 โดยมีพระครูสุนทรธรรมกิจ วัดแก้วเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอยู่จนอายุครบได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2533 โดยมีพระครูสุนทรธรรมกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเกษม อาภสฺสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเสถียร อิทฺธิญาโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พัทธสีมาวัดแก้วเจริญ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การศึกษาทางโลกและทางธรรม
- ได้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2525
- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร กิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) หน่วยวิทยาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบล แพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555
- สอบได้นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2527 สำนักเรียนวัดแก้วเจริญ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
- สอบได้นักธรรมชั้นโท พ.ศ.2529 สำนักเรียนวัดแก้วเจริญ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
- สอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2531 สำนักเรียนวัดแก้วเจริญ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
- จบปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พ.ศ.2555
- จบปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พ.ศ.2556

การศึกษาพุทธาคมจากครูบาอาจารย์
1. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินวํโส) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
2. พระครูวินัยวัชรกิจ (หลวงปู่อุ้น สุขกาโม ) วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
3. พระครูสิริโพธิรักษ์ (หลวงพ่อยวง อาภสฺสโร) วัดโพธิ์ศรี จ.ราชบุรี
4. พระครูปทีปธรรมสถิต (หลวงปู่ชอบ ปทีโป) วัดเขารังเสือ จ.ราชบุรี
5. พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร) วัดชายนา จ.เพชรบุรี
6. พระครูพิศาลจริยาภิรม (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ ) วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
7. พระครูสังฆ์รักษ์สุชล ถาวรธมฺโม (หลวงพ่อเจ้ย) วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี
8. คุณตาชม (พ่อบุญธรรมหลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี มีอายุ 100 กว่าปี)
9. คุณพ่อเฒ่าทองยิ่ง ยอดสำรวย (ศิษย์รุ่นเดียวกับขุนพันธรักษ์ราชเดช ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่นาค วัดดินดอน จ.นครศรีธรรมราช)
10. ตำราเก่าของอดีตเสือเก่าตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 11. ตำราหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร (ลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่งนำมาถวาย)
งานพิธีฉลองตราตั้ง " พระอุปัชฌาย์ " พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ /เจ้าคณะตำบลวัดประดู่/เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. โดยพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภออัมพวา/เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง ประธานในพิธีฯ
รายนามพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
1. พระราชสมุทรรังษี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
2. พระราชรัตนสุธี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง/ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
3. พระราชวชิรดิลก เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
4. พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
5. พระสมุทรธรรมคณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม/เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ
6. พระอุดมปรีชาญาณ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
7. พระรัตนสุธี ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ ภาค 15/ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
8. พระครูศรีธรรมาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง/เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ
9. พระครูประภัศรวรพินิจ รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา/เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
10. พระครูปิยธรรมากร เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต 1 / เจ้าอาวาสวัดบางเกาะเทพศักดิ์
11. พระครูโฆสิตสุตคุณ เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต 2 / เจ้าอาวาสวัดวัดบางแคใหญ่
12. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต 1 / เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
13. พระครูสมุทรวชิราภรณ์ เจ้าคณะตำบลแม่กลอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
14. พระครูมงคลสมุทรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางวันทอง
15. พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดวัดสวนแก้วอุทยาน
16. พระครูอุตรการบดี เลขาเจ้าคณะภาค 15/ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
17. พระครูปลัดวิมลวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภออัมพวา/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
กำหนดการ พิธีฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.50 น. - พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 / เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ , นายประจินต์ ธาระสิริสินธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมาถึงศาลาหอสวดมนต์ชั้นบน วัดแก้วเจริญ
เวลา 13.09 น. - พระสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ 16 รูป ประจำอาสนะ
- พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 / เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล
- นายประจินต์ ธาระสิริสินธ์ อ่านตราตั้งพระอุปัชฌาย์
- พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถา
- นายประจินต์ ธาระสิริสินธ์ จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย หน้าที่ตั้งศพ พระครูสุนทรธรรมกิจ เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง
- นายประจินต์ ธาระสิริสินธ์ ทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์ทั้งนั้นพิจารณาผ้าบังสกุล
- พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที กล่าวสัมโมทนียกถา
- นายประจินต์ ธาระสิริสินธ์ ถวายจตุปัจจัย - ไทยธรรม แด่ประธานฝ่ายสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา - กรวดน้ำ รับพร
- นายประจินต์ ธาระสิริสินธ์ กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาหลวงปู่หยอด กราบลาประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายมุฑิตาแด่ พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ
- ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันถวายมุฑิตา
- เสร็จพิธี