อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล

อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
เหรียญปิดทองหลังพระ  เนื้อเงิน - อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล, อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
เหรียญปิดทองหลังพระ เนื้อเงิน
฿ 2,563
แสดง  30 60 90
โครงการร่วมค้นหา พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์โลก งานของเรามีจุดประสงค์เพื่อเผยรูปลักษณ์ของพระพุทธองค์ ชีวประวัติ และคำสอนที่ถูกเปลี่ยน แปรตลอดหลายศตวรรษ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงต้นๆของศริสต์ศตวรรษ ข้อมูลนี้จะช่วยให้พวกเราละทิ้งอคติ ซึ่งอาจจำกัดการรับรู้ของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงหาก รูปปั้นและชีวประวัติของพระพุทธองค์แตกต่างออกไปจากความคาดหวังของเรา โครงการ "ร่วมค้นหาพระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์โลก" ได้มีการลงพื้นที่จริงจังเพื่อสืบค้าร่วมกับ ทีมนักวิจัยและนักประวัติศาสตร์สากล และมีการจัดทำหนังสือ เพื่อเป็นการตามรอยการค้นคว้า ซึ่ง ปัจจุบันได้ตีพิมพ์หนังสือเป็นเล่มที่ 2 ถอดรหัสลับพระพุทธเจ้าเป็นใคร? อีกทั้งยังมีแผนในการจัดทำ สารคดี เพื่อเป็นการนำเสนอมุมมอง ความคิด พร้อมทั้งเป็นการนำเสนอข้อมูลหลักฐานใหม่ที่ได้มีการ ค้นพบในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดระดมทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ พร้อมประดิษฐาน พระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในโลก เป็นประติมากรรมโลหะขนาดใหญ๋ ที่มีรายละเอียดสูงสมจริงและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่บนฐานที่เป็นพิพิธภัณฑ์พุทธประวัติธรรม สากล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่สมบูรณ์แบบและถูกต้องที่สุด ประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินไทยสืบไป ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ่านการสนับสนุน เช่าบูชา เหรียญ ปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็น เหรียญรุ่นที่ 3 ที่มีการจัดสร้างขึ้นในโครงการฯ รุ่นนี้มีความพิเศษที่ผมตั้งใจได้อันเชิญด้านหลังของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา 7 ปีกว่าที่ผ่านมา ได้ออกแบบมาประดิษฐานไว้ ด้านหน้าของเหรียญ พร้อมนำแผ่นทองคำเปลวปิดลงไปทุกเหรียญ เหรียญพิเศษรุ่นนี้จึงมีชื่อว่า ปิดทองหลังพระ งานทุกอย่างมีด้านหน้าและด้านหลัง งานด้านหน้านั้นมีคนทำกันเยอะและแย่งกันทำ แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฎต่อสายตาคน ต้องเป็นคนที่เข้าใจและหน้าที่ของตัวเอง จริงๆถึงทำได้ และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังเป็น งานปิดทองหลังพระ ถ้าทำดีแล้วไม่เห็นปรากฎ ก็ต้องยอมรับและจงภูมิใจในการทำงานในหน้าที่ของตน พิธีพุทธาภิเษกโดยพระเถราจารย์ ณ พระอุโบสถ ณ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

ปิดทองหลังพระ1

เหรียญ"ปิดทองหลังพระ" อ. สันติ พิเชฐชัยกุล ศิลปินประติมากรระดับโลก นักปั้นแห่งจิตวิญญาณ

    พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและทรงปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า นอกจากนี้ลักษณะรูปปั้นเหนือจริงยังขัดแย้งต่อปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องอนิจจัง เพราะรูปปั้นเหนือจริงสื่อถึงความเป็นนิรันดร์ คือ การไม่มีวันตาย ดังนั้น การปั้นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเสมือนจริงจะสื่อถึงช่วงสั้นๆ ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำกว่า เพราะจะสอนให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีจริยธรรม ในฐานะที่เสมอเท่าเทียมกัน พระพุทธองค์คงอยากจะให้เราเห็นตัวเองในพระองค์และได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ เราต้องหยั่งถึงความเป็นพุทธะในตัวของเราด้วย” สันติ บันทึกไว้ในหนังสือของโครงการวิจัย ตอน รหัสลับมหาบุรุษแห่งพุทธะ นอกจากนี้ รูปปั้นพระพุทธเจ้าเสมือนจริงยังทำให้ปุถุชนตระหนักได้ว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงการหยั่งรู้และการรตรัสรู้ได้ ไม่ได้ถูกจำกัดไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์เพียงอย่างเดียว พระพุทธเจ้าทรงเชื่อว่าทุกคนสามารถบรรลุและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยหนทางแห่งธรรมะ จึงเป็นเหตุให้พระองค์ออกเผยแผ่คำสอน ผลต่อมา คือ ลดช่องวางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ทำให้คนรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ ซึ่งจะทำให้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์มากขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุด คือ ได้สื่อคำสอนของพระองค์โดยเฉพาะเรื่อง สัจธรรม เหรียญ"ปิดทองหลังพระ" 

     อาจารย์สันติและภรรยาตามหารูปลักษณะของพระพุทธเจ้าจากการศึกษาพระสูตร งานพุทธศิลป์โบราณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ และคนในตระกูลศากยวงศ์ การค้นพบที่ได้ทำให้เขาแยกตำนานออกจากตัวตนและพบชีวิตที่แท้จริงของพระพุทธองค์ แตกต่างจากพระพุทธเจ้าในนิกายเถรวาทหรือมหายาน ซึ่งน่าเลื่อมใสยิ่งกว่าคำบรรยายในพระสูตรต่างๆ ถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่ 5 ที่ครอบครัวพิเชฐชัยกุลค้นหาพระพักตร์ที่แท้จริง อันดับต่อไปสันติและภรรยาจะออกเดินทางไปอินเดียและปากีสถานเพื่อหาใบหน้าจากผู้สืบเชื้อสายศากยวงศ์ สุดท้ายเมื่อค้นพบพระพักตร์และปั้นสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกับพระองค์จริงเป็นครั้งแรกแล้วจะนำไปประดิษฐานที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ จากนั้นสันติจะสร้างประติมากรรมชิ้นที่ 2 ขนาดความสูง 19 เมตร ทำจากโลหะที่มีความประณีตเหมือนคนจริง และมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดตามประวัติศาสตร์โลกโดยจะประดิษฐานไว้ในประเทศไทย เหรียญ"ปิดทองหลังพระ" “คนทั่วโลกจะได้เห็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเสมือนจริงที่สุดในโลก” สันติ กำลังรอวันนั้น “สถานที่ที่ผมจะสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ ผมจะสร้างในพื้นที่ที่รกร้างแล้วนำของไร้ค่ามาสร้างสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เมื่อสถานที่แห่งนี้สร้างสำเร็จ จะกลายเป็นแหล่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่สมบูรณ์ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย” ติดตามปฐมบทของการเดินทางตามหาพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า เหรียญปิดทองหลังพระ ร่วมค้นหาพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์โลก เหรียญ"ปิดทองหลังพระ"

อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล

        เป็นศิลปินประติมากรระดับโลก นักปั้นแห่งความศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นบุคคลสำคัญระดับตำนาน ซึ่งผ่านประวัติศาสตร์มาแล้วมากมาย มีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า โดยการสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมโลหะขนาดใหญ่และขนาดเท่าคนจริง ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปสู่ยุคสมัย ๒๖๐๐ ปีแห่งพุทธกาล ให้เสมือนจริงราวกับมีชีวิตและจิตวิญญาณ ดั่งพระองค์ท่านทรงเสด็จมาประทับและปรากฎอยู่เบื้องหน้าของพวกเราชาวพุทธ บนพิพิธภัณฑ์ธรรมสากล ซึ่งภายในจะเป็นการแสดงเรื่องราวของพุทธประวัติที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกตั้งแต่พระองค์ทรงประสูติ,ตรัสรู้,ปริณิพาน และเพื่อเป็นที่ระลึกและอนุสรณ์ประจำสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แห่งรัชกาลปัจจุบัน เหรียญ"ปิดทองหลังพระ" 
       
        ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านพร้อมใจกันร่วมสร้างถวายเพื่อ “เป็นพุทธบูชา” และเป็นอีก”สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”ด้านสันติภาพ เพื่อมวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยอีกทางหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลาย จะได้ภาคภูมิใจ ที่พวกเรามีโฉมหน้าหรือพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดตามประวัติศาสตร์ของโลก ซึ่งยังไม่มีที่ใดในโลกคิดและสร้างเหมือนที่เรากำลังจะทำ ซึ่งจะประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินไทยไปตลอดกาลตราบนานเท่านานชั่วนิจนิรันดร์ จนกว่าฟ้าดินสิ้นสลาย เหรียญ"ปิดทองหลังพระ"


     ร่วมค้นหาพระพักตร์ที่แท้จริงไปกับ อ.สันติ พิเชฐชัยกุล  นักปั้นแห่งจิตวิญญาณและประติมากรไทยระดับโลกผู้นี้

เหรียญ"ปิดทองหลังพระ" อ. สันติ พิเชฐชัยกุล ศิลปินประติมากรระดับโลก นักปั้นแห่งจิตวิญญาณ

การ"ปิดทองหลังพระ"นั้น เมื่อถึงคราวจำเป็น ก็ต้องปิด..
ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่ค่อยชอบ “ ปิดทองหลังพระ”กันนัก
เพราะว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า…
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้….”
( พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๖ )
งานทุกอย่างมีด้านหน้าและด้านหลัง เหมือนเหรียญบาท…
งานด้านหน้านั้นมีคนทำกันเยอะแยะ และมีคนแย่งกันทำ…
เพราะมีผลเห็นได้ชัดและก็ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่
แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฏต่อสายตาของคน…
ต้องเป็นคนที่เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริงๆ ถึงจะทำได้
และต้องเสียสละด้วย… "ปิดทองหลังพระ"
เพราะ…งานด้านหลังเป็น “งานปิดทองหลังพระ”
ถ้าทำดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฏ…
และต้องยอมรับว่าไม่ได้อะไรตอบแทนเลย
นอกจากความภูมิใจในการทำงานในหน้าที่ของตน…"ปิดทองหลังพระ"

ทำดีแบบปิดทองหลังพระเพื่อเป็นกำลังแผ่นดิน