ประวัติ ที่มา เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “วันพ่อแห่งชาติ”

        เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 5 ธันวามของทุกปีนั้นเป็นวัน พ่อแห่งชาติ โดยเป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ โดยในหลายประเทศก็มีวันพ่อแห่งชาติเช่นเดียวกัน เช่นประเทศโปแลนด์ บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดวันพ่อมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเทอดทูนในพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทความเป็นพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และเพื่อเป็นโอกาสให้ลูก ๆ ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นพ่อ เช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อที่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้สมควรแก่การยกย่องของสังคมอยู่เสมอ

 วันพ่อแห่งชาติ

 

ประวัติ วันพ่อแห่งชาติและ วันชาติ ของประเทศไทย
        “
วันพ่อแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และยังได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษา เป็นสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" แล้ว ยังถือว่าวันนี้เป็น "วันชาติของไทย" อีกด้วย 

 วันพ่อแห่งชาติ

 

        สำหรับ วันชาติ” ก่อนหน้านี้กำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยภายหลังได้มีการเปลี่ยนจากวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันที่ 5 ธันวาคม ในสมัยที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกฯ พ.ศ. 2503 เพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน ดังนั้นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย และนับตั้งแต่ปี 2503 ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันชาติ" ของไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 วันพ่อแห่งชาติ

 

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 

        วันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จากแนวคิดที่ว่า "พ่อ" คือผู้ที่ควรได้รับการเทิดทูนและยกย่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา และยังมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรและประเทศชาติอย่างถ้วนหน้า จึงถือเป็น "พ่อแห่งชาติ" ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ

ในช่วงวันพ่อแห่งชาติ มีกิจกรรมมากมาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทย ได้แก่

  • การประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน,
  • ทำบุญใส่บาตร ร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  • การมอบรางวัลพ่อตัวอย่างหรือพ่อดีเด่น เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
  • ที่โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการอาจจัดงานประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความหรือแต่งกลอนวันพ่อ
  • สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน เช่น ร่วมรับประทานอาหาร
  • ลูกใช้เวลาร่วมกับผู้เป็นพ่อ ให้ความเคารพ และให้ของขวัญพิเศษ

 เหรียญที่ระลึก วันพ่อแห่งชาติ


ร่วมบูชา เหรียญที่ระลึก
บูรพกษัตริย์ไทย เพิ่มสิริมงคลให้ชีวิต

        นับเป็นโอกาสอันดีและเป็นบุญวาสนาของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้บูชาเหรียญทรงคุณค่าแห่งชาติ จารึกประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเก็บไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน อาทิ เหรียญเสด็จพ่อ ร.5  เหรียญเสมา สมเด็จพระเจ้าตากสิน เหรียญพระราชทานรัฐธรรมนูญ รัชกาลที่9 และเหรียญที่ระลึกอันทรงคุณค่าอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกเช่าบูชาตามความศรัทธาแล้วที่เว็บไซต์ Amulet24

         และทั้งหมดนี้ก็คือ ประวัติและที่มาของ “วันพ่อแห่งชาติ” วันสำคัญอีกหนึ่งวันของประเทศไทย และถึงแม้ว่าวันพ่อจะมีเพียงปีละครั้ง แต่เราสามารถให้ความรักความเคารพกับผู้เป็นพ่อได้ทุกวัน สำหรับท่านใดสนใจเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก บูรพกษัตริย์ไทย สามารถเช่าบูชากับเราได้ที่ Amulet24 รับประกันเหรียญแท้ หรือปรึกษาได้ฟรีโดยทีมงานผู้ชำนาญการ แอดไลน์ @Amulet24