ถวายสักการะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ท่านเจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลางวรวิหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดยคุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผจก.แผนกโครงการพระ และทีมงาน ได้เข้ากราบถวายสักการะ สรงน้ำพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ  

เจ้าอาวาสวัดนาคกลาง วรวิหาร บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์