ถวายสักการะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ วัดอินทรวิหาร


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดยคุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผจก.แผนกโครงการพระ และทีมงาน ได้เข้ากราบถวายสักการะ สรงน้ำพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์