วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถวายสักการะท่านพระครูปิยวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโคกเลาะ / รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา

โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะท่านพระครูปิยวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโคกเลาะ / รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ และพระอาจารย์วินัย สุทฺธสีโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโคกเลาะ โดยมีคุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์โครงพระ ได้ถวายพัดลม กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ปี 2562 รวมสุดยอดวัตถุมงคล “หลวงปู่ถ้า อนาลโย” และ รุ่น “สองคณาจารย์ มหาชัยมงคล ลาภผลพูนทวี” วัดโคกเลาะ จ.อำนาจเจริญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๖,๙๑๔ บาท มีพระอาจารย์วินัย สุทฺธสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกเลาะ เป็นผุ้แทนรับมอบเพื่อสมทบทุนในการซ่อมแซมหลังคาศาลาสามัคคีธรรม วัดโคกเลาะ

สืบไปกาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้