วันที่ 8 ตุลาคม 2562 : ถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล พระรอดหลวงหริภุญชัย พระกริ่งหริภุญชัย และวัตถุมงคลวัดพระธาตุหริภุญชัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกโครงพระ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล พระรอดหลวงหริภุญชัย พระกริ่งหริภุญชัย และวัตถุมงคลวัดพระธาตุหริภุญชัย 1440-2562 รุ่น “1121 ปี” ของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,936.76 บาท โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร , เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการบูรณะ เสนาสนะ ในวัดพระธาตุหริภุญชัย และสมทบทุนสร้างหอพัก ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน สืบไป ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมา ณ โอกาสนี้