๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถวายมุฑิตาสักการะ เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี หลวงพ่อทองหล่ำ ยโสธโร

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ / โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัททเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เป็นผู้แทนเข้าถวายมุฑิตาสักการะ เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี 
หลวงพ่อท่านพระครูนิวิฐสาธุวัตร (หลวงพ่อทองหล่ำ ยโสธโร) นธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ.,M.P.A. 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกองน้อย /เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม กรุงเทพมหานคร