25 มกราคม 2566 เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปัญญาอักโข)           นธ.เอก,พธ.บ,ศศ.ม,ร.ป.ด เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ / เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา         โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๔๐๖.๐๐ บาท มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการบูรณะ เสนาสนะ ภายในวัดอินทร กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้