3 กุมภาพันธ์ 2566 สวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง ประธานมูลสุบินนิมิต

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้ไปสวัสดีปีใหม่มอบกระเช้า ให้กับท่านอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง ประธานมูลสุบินนิมิต และได้มอบป้ายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล รวมสุดยอดวัตถุมงคล “คุ้มนะหน้าทอง” ของปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จัดสร้างโดย มูลสุบินนิมิต  โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๘๓๒.๐๐ บาท โดยมีท่านอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง ประธานมูลสุบินนิมิต เป็นผู้รับมอบเพื่อหาปัจจัยในการร่วมบุญก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม ภายในอุทยานสี่หูห้าตา ณ ต.หนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาสืบไป กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้