จักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆัง มูลนิธิพุทธคยา

จักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆัง มูลนิธิพุทธคยา (7 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นสุดยอดปรารถนาของนักนิยมพระเครื่องทุกคน ผู้ที่ได้ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังย่อมจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ 

การที่พระสมเด็จวัดระฆังมีอานุภาพพุทธคุณอยู่ในขั้นสูงที่สุด มาจากเหตุปัจจัยต่อไปนี้ 

1.ผู้สร้างคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้มีศีลจริยวัตรสมบูรณ์งดงาม

ท่านเป็นพระอัจฉริยาจารย์ทรงคุณปัญญาสำเร็จอภิญญา คือความรู้ซึ่งได้ฌานสมาบัติขั้นสูง ๖ ประการ ท่านสำเร็จสรตโสฬสญาณ ขั้นสัมภิทาญาณทำให้

มีอิทธิฤทธิ์และได้อานาคตังสญาณสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ และท่านยังถือ ปฏิบัติในข้อธุดงควัตรตลอดชีวิต 

2.พระสมเด็จวัดระฆัง ถูกสร้างด้วยจิตของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาให้ผู้นำไปสักการะบูชาเกิดอานิสงส์ปราศจากซึ่งความทุกข์ทั้งปวง 

และที่สำคัญท่านสร้างพระสมเด็จเพื่อบำเพ็ญทานบารมี เป็นการบำเพ็ญโพธิปริปาจนธรรม คือธรรมสำหรับบำเพ็ญพระพุทธภูมิ 

3.ผงวิเศษในพระสมเด็จวัดระฆัง เป็นสุดยอดของส่วนผสมในเนื้อพระ อันประกอบไปด้วย ผง ปัถมังอิทธะเจ มหาราช พุทธคุณ และตรีนิสิงเห 

ผงวิเศษเหล่านี้ได้ผ่านกรรมวิธีลงวิทยคาถาขั้นสูง ทำให้เกิดอานุภาพ มหามงคลประดุจดั่ง พุทธรังสีแผ่คุณความดีไปทั่วพุทธจักรวาล 

และบังเกิดผลานิสงส์แก่ผู้สักการะบูชาไม่เสื่อมคลาย นอกจากผงวิเศษดังกล่าวแล้ว ท่านยังผสมผสานวัตถุมงคลอาถรรพ์อื่นที่ท่านพิจารณาเห็นว่า

มีความศักดิ์สิทธิ์ลงในเนื้อพระด้วย เช่น ว่านร้อยแปด ดอกไม้บูชาพระ ก้านธูป ผงใบลานเผา ข้าวก้นบาตร เศษพระเครื่องโบราณ เศษจีวรห่มพระพุทธรูป 

ทรายเงิน ทรายทอง ฯลฯ ทำให้เนื้อพระมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรน้ำหนึ่ง 

4.พระสมเด็จวัดระฆัง ได้รับการพุทธปรมาภิเษกด้วยพระคาถาชินบัญชร ซึ่งเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ พระคาถาชินบัญชรเป็นการอัญเชิญ 

พระพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พระอรหันต์ที่สำคัญอีกหลายองค์ แล้วอัญเชิญพระสูตรต่างๆที่ถือว่าเป็นพระพุทธมนต์แต่ละสูตรมารวมกัน 

เป็นกำแพงแก้วคุ้มกันผู้ภาวนาจากภยันตรายต่างๆ พระคาถาชินบัญชรทรงคุณานุภาพมากมาย ถ้าหมั่นเจริญภาวนาเป็นนิจ จะประสบแต่ความสุขความเจริญ

อีกทั้งยังสามารถนำมาบริกรรมทำน้ำพระพุทธมนต์ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้สารพัด 

5.แม่พิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังที่งดงามและทรงคุณค่าทางศิลป์ เป็นฝีมือการแกะของหลวงวิจารณ์ เจียรนัย หัวหน้าช่างหลวง 

ในราชสำนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระเครื่ององค์แรกที่สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างทรงเรขาคณิต

องค์พระและฐานจำลองแบบและย่อส่วนมาจากองค์พระประธานในพระอุโบสถวัดระฆังฯ ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย พิมพ์ทรงในภาพรวม ถึงจะขึ้นรูปแบบง่ายๆ

ปราศจากส่วนตกแต่ง แต่มีความงดงาม จัดองค์ประกอบทางศิลปะได้ลงตัวกันอย่างสมภาค บอกถึงสภาวะจิตที่สงบนิ่ง 

6.พลังอานุภาพของพระสมเด็จวัดระฆังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเจ้าของพระ เจ้าของพระถ้าปฏิบัติตนบูชาพระด้วย ก็จะบังเกิดผลในทางดี 

ผู้มีพระสมเด็จวัดระฆังประจำตัวหรือผู้ปรารถนาจะมีพระสมเด็จวัดระฆัง ควรหาโอกาสมานมัสการสักการะบูชา 

รูปองค์เจ้าพระคุณสมเด็จฯที่วัดระฆังให้ได้ เพื่อแสดงความกตัญญู และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตน ก็จะถึงซึ่งความสุขความเจริญเป็นนิจ 

ด้วยพลังอานุภาพในด้านพุทธคุณ กอรปกับความงดงามในด้านพุทธศิลป์ พระสมเด็จในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

จึงได้รับการถวายพระนามอย่างสมพระเกียรติว่าเป็น “จักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง”

 

พิธีพุทธาพิเษก

นำไปเสกเดี่ยวที่กุฎิพระเกจิอาจารย์ ที่มีชื่อเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้น และนำไปเสกที่วิหารสมเด็จโต วัดระฆัง และไปทำพิธีเสกที่มูลนิธิพุทธคยา เพชรบุรี และวัดอินทรวิหาร

 

พระสมเด็จวัดระฆัง พุทธคยา

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

เพื่อสมทบทุนสร้างสมเด็จโตฯ องค์ใหญ่ ประดิษฐาน ณ มูลนิธิพุทธคยา จ.เพชรบุรี

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

มูลนิธิพุทธคยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี