จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ

จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ (12 สินค้า)

แสดง  30 60 90
Aurora จี้นักษัตร ปีชวด (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีชวด (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีฉลู (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีฉลู (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีขาล (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีขาล (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีเถาะ (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีเถาะ (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีมะโรง (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีมะโรง (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีมะเส็ง (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีมะเส็ง (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีมะเมีย (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีมะเมีย (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีมะแม (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีมะแม (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีวอก (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีวอก (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีระกา (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีระกา (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีจอ (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีจอ (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
Aurora จี้นักษัตร ปีกุน (รุ่นใหม่) - Aurora, จี้ 12 นักษัตรประจำปีเกิด เลี่ยมทองคำแท้ เสริมดวงชะตา นำพาโชคลาภ
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aurora จี้นักษัตร ปีกุน (รุ่นใหม่)
฿ 1,990
แสดง  30 60 90

ปีชวด (หนู)

Year of the Rat

鼠 (shŭ / สู่)

ปีฉลู (วัว)

Year of the Ox / Year of the Cow

牛 (niú / หนิว)

ปีขาล (เสือ)

Year of the Tiger

虎 (hǔ / หู่)

ปีเถาะ (กระต่าย)

Year of the Rabbit

兔 (tù / ทู่)

ปีมะโรง (งูใหญ่ / มังกร)

Year of the Dragon

龙 (lóng / หลง)

ปีมะเส็ง (งูเล็ก)

Year of the  Snake

蛇 (shé / เสอ)

ปีมะเมีย (ม้า)

Year of the Horse

马 (mǎ / หม่า)

ปีมะแม (แพะ)

Year of the Goat

羊 (yáng / หย่าง)

ปีวอก (ลิง)

Year of the Monkey

猴 (hóu / โหว)

ปีระกา (ไก่)

Year of the Rooster

鸡 (jī / จี)

ปีจอ (สุนัข)

Year of the Dog

狗 (gǒu / โก่ว)

ปีกุน (หมู)

Year of the Pig

猪 (zhū / จู)


เกิดนักษัตรอะไร ปีนักษัตร 12 ราศี ยึดตามปีได้ดังนี้

ปีชวด-ปีหนู

คนที่เกิดปี 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575

ปีฉลู-ปีวัว

คนที่เกิดปี 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576

ปีขาล-ปีเสือ

คนที่เกิดปี 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565, 2577

ปีเถาะ-ปีกระต่าย

คนที่เกิดปี 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578

ปีมะโรง-ปีงูใหญ่

คนที่เกิดปี 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 , 2567, 2579

ปีมะเส็ง-ปีงูเล็ก

คนที่เกิดปี 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580

ปีมะเมีย-ปีม้า

คนที่เกิดปี 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581

ปีมะแม-แพะ

คนที่เกิดปี 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582

ปีวอก-ปีลิง

คนที่เกิดปี 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571, 2583

ปีระกา-ปีไก่

คนที่เกิดปี 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572, 2584

ปีจอ-ปีหมา

คนที่เกิดปี 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573, 2585

ปีกุน-หมู

คนที่เกิดปี 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586

ตำนาน ปีนักษัตรจีน

ตำนานเรื่องเล่าในสมัยปีใหม่แรกของจีน วันชิวอิก หรือวันที่ 1 เดือนอ้ายของจีน สัตว์ทั้งหลายต่างมาชุมนุมหน้าวังหลวงของฮ่องเต้สวรรค์

ฮ่องเต้ประกาศให้สัตว์ 12 ชนิด ที่มาถึงก่อนวัน วันชิวยี่ หรือวันที่ 2 เดือนอ้าย ดังนั้นสัตว์ 12 ชนิด ได้รับแต่งตั้งเป็นองครักษ์ ใน 1 วัน สัตว์ 1 ชนิดอยู่ยาม 2 ชั่วโมง

สัตว์ 12 ชนิดอยู่ยาม 24 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ยามเฝ้าวังหลวง

โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน (221 ปีก่อน ค.ศ. - 207 ปีก่อน ค.ศ) ก็มีปรากฏรูปปีนักษัตรแล้ว

โดยใช้สัตว์ประเภทต่างๆ เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ อันได้แก่

เรียงตามปีนักษัตร

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง (มังกรฟ้าราชวงศ์ โจว-ฉิน มังกรมีขายาว 5 เล็บ ลำตัวคล้ายกวางมีปีก) มะเส็ง (พญางูขาว-งูใหญ่-พญานาค) มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน

ปีมะเมีย : ม้า

เริ่มต้นกับนักษัตรที่ดวงดีที่สุดในปีนี้ อย่างปีมะเมีย ที่จะมีโชคลาภที่เข้ามาอย่างไม่ขาดมือ ดวงการงานที่จะมีความสําเร็จแบบก้าวกระโดด ส่วนทางด้านการเงินก็เด่นไม่แพ้กัน จะมีเงินเดินสะพัด แถมยังมีโชคที่ทำให้มีโอกาสรวยในช่วงข้ามคืนอีกด้วย นอกจากนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเป็นอุปสรรค์ในชีวิตก็จะคลี่คลายไป

ปีเถาะ : กระต่าย

เมื่อไล่ลำดับถัดมาจะเป็น เถาะ ซึ่งโชคของชาวปีเถาะในปี 2022 ด้านการงานจะมีโอกาสเติบโต เพราะปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้รับโอกาส จะมีสายตาจากบุคคลสําคัญต่างก็หันมามองในความสามารถของคุณ และ เป็นปีที่คุณจะประสบความสำเร็จสามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้

ด้านการเงินคุณยังมีโอกาสและช่องทางในการสร้างรายรับ เงินทอง และ ผลประโยชน์จากหลายช่องทาง จึงเป็นโอกาสทองที่จะลงทุนและหารายได้เสริมไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสรับทรัพย์อย่างถล่มทลาย

เมื่อการงานเติบโตสิ่งที่ต้องระวังตามมาแน่นอนว่า คือ อย่าหักโหมทำงานเกินไป ควรแบ่งเวลาพักผ่อน ให้ตัวเองได้ผ่อนคลาย

ปีจอ : สุนัข

สำหรับชาวปีจอ ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการค้าขายของคุณ เพราะจะมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย และ หากคิดที่จะขยายธุรกิจหรือเปิดตัวสินค้า ปีนี้นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆ เพราะเป็นปีที่คุณจะสามารถทำให้ทรัพย์สิน และ ธุรกิจของคุณเติบโต เพิ่มพูลอย่างมหาศาล

แต่แม้จะดวงดี ก็ยังคงมีสิ่งที่ต้องระวัง นั่นก็คือ ปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้งกับผู้อื่นที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ และ ความอิจฉาจากผู้อื่นที่อาจจะหวังร้าย ที่จะทำให้คุณรู้สึกเครียดและวิตกกังวลได้

นักษัตรดวงปานกลาง ไม่ร้ายไม่เสีย

ปีมะแม : แพะ

เริ่มต้นกลุ่มนักษัตรดวงปานกลางกับปีมะแม ซึ่งในปีนี้ สำหรับชาวมะแมนั้นมีดวงด้านการเงินที่อยู๋ในเกณฑ์ดี มีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดฝัน และ หากมีปัญหาเรื่องเงินขาดมือก็จะมีคนพร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลืออยู่เสมอ

สำหรับเรื่องที่ชาวมะแมควรระวัง คือ เรื่องนิสัยที่มีการพูดจาตรงไปตรงมา ที่จะทำให้เสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่น ควรรู้จักหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้อื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตในที่ทำงานได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลกับเรื่องกวนใจที่จะทำให้คุณปวดหัว

ปีฉลู : วัว

จับคู่มาพร้อมกับ ปีฉลู ซึ่งในปีนี้ด้านการงานมีโอกาสได้ขยายธุรกิจ ได้มีการพบปะกับลูกค้ากลุ่มใหม่ หรือ มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ ที่ช่วยต่อยอดความสามารถ และ ศักยภาพ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของชาวปีฉลู คือ อย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ ๆ และ อย่ากลัวความล้มเหลวเพราะการหยุดอยู่กับที่จะทําให้คุณดวงตก

สำหรับด้านการเงินยังคงราบรื่นโดยจะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานหลัก หรือ ธุรกิจเสริม นอกจากนี้ยังมีคนในครอบครัวคอยที่พร้อมจะช่วยเหลืออยู่เสมอ และ ยังมีผู้ใหญ่ที่เอ็นดูและคอยหยิบยื่นโอกาสในเรื่องการงานให้อีกด้วย

ปีระกา : ไก่

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดก็มีโอกาสที่จะรุ่งและเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่ ด้านการเงินของคุณนับว่าดีโดยรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากงาน หรือ ธุรกิจเป็นหลัก

แต่สิ่งที่ชาวระกาต้องระวัง คือ การเสียเงินไปกับการเสี่ยงโชค และ การพนัน ที่อาจจะทำให้เสียทรัพย์ที่หามาได้ แต่บอกได้เลยว่าความเหน็ดเหนื่อยที่คุณสู้ไม่ถอย จะนำมาซึ่งความสำเร็จในปีนี้ อย่างไรก็ตามอย่าลืมที่จะให้เวลากับตัวเองเพื่อตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยด้วย

ปีชวด : หนู

สำหรับชาวปีชวดนั้น ในปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดี เพราะ จะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งนํามาสู่ผลลัพธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการได้ลองทำงานใหม่ ๆ หรือ การหยิบงานเก่ามาพัฒนาต่อยอด และ จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอย่างไม่ขาดสาย

แต่ก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยล้าที่ต้องลงทุนลงแรงแลกมา แต่หากคุณมีใจสู้ และ ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นรับรองว่าชาวปีชวดจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างแน่นอน

ปีมะโรง :​ มังกร

ปีมะโรงนั้นด้านการงานอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ และ ยังคงต้องฟันฝ่าขวากหนามอยู่พอสมควร แต่ขอให้เชื่อในความสามารถของตัวเองเพราะไม่มีสิ่งใดที่เกินความสามารถของคุณ ความเหนื่อยจะนำมาซึ่งการประสบความสําเร็จ

ส่วนการเงินของคุณยังคงมีมาให้ใช้อยู่เรื่อย ๆ ไม่มีปัญหาเรื่องเงินให้เดือดร้อน แต่ควรระวังไม่ให้ความโลภทําให้ใจเป็นทุกข์

ปีวอก : ลิง

(ปีชงตรง)

เริ่มด้วยปีชง 100% สำหรับปีวอก แต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะยังมีดาวแห่งความสําเร็จคอยช่วยเรื่องหน้าที่การงานอยู่ ทําให้มีโอกาสแบบไม่คาดคิด ทำให้สมหวังและมีสิทธิได้เปลี่ยนงาน

ส่วนการเงินน่าเป็นห่วงเพราะมีความไม่แน่นอน ถึงแม้จะมีรายรับก้อนใหญ่อยู่ในมือแต่รายจ่ายก็เยอะตามไปด้วย ดังนั้นถ้าบริหารเงินไม่ดีจะทำให้มีโอกาสเป็นหนี้สูง และ ควรลงมือทํางานอย่างไม่หยุดหย่อน

แนะนําให้ใส่เสื้อผ้าสีขาวเป็นหลักเพราะเป็นสีมงคลช่วยเสริมดวง

ปีขาล : เสือ

(ปีคัก : ชงร่วม ชงปีตัวเอง)

ถัดมากับปีขาล ที่เป็นนักษัตรประจำของปี 2022 นี้ โดยดวงของปีขาลนั้น ด้านการงานค่อนข้างจะมีความท้าทายสูง เรียกได้ว่าต้องใช้สติปัญญาเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากมีทักษะความสามารถอะไรก็ควรเอาออกมาใช้ให้หมด จะทำให้ดวงการงานมีการขยับขยาย แต่อาจจะเป็นไปได้อย่างช้า ๆ

ส่วนด้านการเงินยังมีเงินหมุนเวียนให้ใช้โดยไม่ต้องยืมผู้อื่น แต่ต้องพยายามเก็บเงินให้ดี และ ไม่ควรลงทุนเกินตัว

เราแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าสีแดง หรือ สีขาวเพราะเป็นสีมงคลที่จะช่วยนําสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

ปีมะเส็ง : งูเล็ก

(ปีเฮ้ง : ชงร่วม)

การเป็นปีชงร่วมส่งผลให้ดวงการงานของปีนี้อาจต้องเจออุปสรรคมากมาย และ ต้องใช้ความอดทนสูง แต่หากมองในแง่ดีว่าความท้าทายนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิต และ มีความเข้มแข็งไม่ท้อแท้คุณก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ แถมปัญหาต่างๆ จะค่อย ๆ ดีขึ้น

ทางด้านการเงินถือว่ายังต้องคอยระมัดระวังอยู่ เพราะ คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งเช่นกัน เราแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเพราะเป็นสีแห่งแสงสว่างที่จะช่วยปัดเป่าโชคร้ายไปจากชีวิตคุณ

ปีกุน : หมู

(ปีผั่ว : ชงร่วม)

ดวงหน้าที่การงานนับว่ามีอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ การงานมีความก้าวหน้าแต่ต้องแลกมากับความเหนื่อย และ ความอดทนสูง เรื่องการเงินยังจัดอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีเงินหมุนเวียนให้ใช้สอยอยู่ตลอด นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้โชคเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงโชค เรื่องตัวเลข, การเก็งกําไรค่าเงิน, การถูกสลาก หรือ การได้รับโบนัส

แต่สิ่งที่ปีกุนต้องระวังคืออิทธิพลจากปีชงร่วมซึ่งอาจส่งผลทําให้นักษัตรปีนี้ป่วยเอาได้ง่ายๆ นอกจากนี้ควรใส่เสื้อผ้าสีเขียวเพราะเป็นสีเสริมดวงชะตา

วิธีการแก้ชงสําหรับปีชงตรง และปีชงร่วม

ปีชงตรง หรือ ชง 100% ของปี 2022 คือ ปีวอก โดยวิธีแก้ชงเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาควรถือศีลกินมังสวิรัติ, ปฎิบัติกรรมฐาน และ ทําบุญโลงศพ

ส่วนปีชงร่วมของปี 2022 ได้แก่ ปีขาล, ปีกุน, ปีมะเส็ง โดยมีวิธีแก้ชง ดังนี้:

ปีคัก : ปีขาล ไถ่ชีวิตโคกระบือหรือปล่อยนก

ปีเฮ้ง : ปีมะเส็ง เติมนํ้ามันตะเกียง และ ถวายเทียน

ปีผั่ว : ปีกุน บริจาคนํ้าดื่ม หรือ ทําบุญเกี่ยวกับนํ้าเช่นการปล่อยปลา

ของไหว้สําหรับแก้ชงได้แก่ :

ส้มมงคล 1 จาน ให้รับประทานหลังไหว้เสร็จเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

นํ้ามันเติมตะเกียง 1 ขวด เพื่อให้ชีวิตพบเจอแต่แสงสว่างตลอดทั้งปี

กระดาษเงิน กระดาษทอง 13 แผ่น โดยนํากระดาษมาปัดที่ตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า และ ฝากกระดาษไว้ไม่ต้องเผา

ซองที่บรรจุชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิดเพื่อให้พระจีนได้สวดมนต์เสริมดวงชะตาให้

หากมีความตั้งใจไปแก้ชง ขอแนะนําให้ไปที่วัดเล่งเน่ยยี่, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, วัดโพวมิ้งปออึงยี่ หรือวัดวัดกัมโล่วยี่ ที่สําคัญควรไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และไหว้พระ 9 วัดเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตด้วย