ตะกรุดมหาบุรุษ ๘ จำพวก หลวงปู่สอน วัดโพธิ์ศรีนาจาน

ตะกรุดมหาบุรุษ ๘ จำพวก หลวงปู่สอน วัดโพธิ์ศรีนาจาน (6 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
หลวงปู่สอน พระครูเฒ่าวิชาดี เทวดาแห่งทุ่งนาเยีย พระครูเฒ่ายอดเมตตาที่ชาวบ้านเรียก เทวดาทุ่งนาเยีย พระทองคำเมืองอุบล ท่านสืบสายวิชามาจากหมอธรรมขนานแท้ภาคอีสาน สำเร็จวิชาจากประเทศลาว ต่อวิชาสายตรงตำรับ หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง อดีตพระเกจิอาจารย์ภาคอีสาน
กล่าวถึง พระครูพิมลธรรมาภิวัฒน์ หรือ หลวงปู่สอน สิริธมฺโม 
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบลนาเยีย วัดโพธิ์ศรีนาจาน ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวอีสานใต้ให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก ดำริจัดสร้างวัตถุมงคลชุดสำคัญเป็นพิเศษ โดยมีเจตนาตั้งกองทุนพระสงฆ์อาพาธ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ในการนี้ หลวงปู่สอน พระครูผู้เฒ่ามีพลังจิตวิเศษ ท่านได้ให้ความไว้วางใจในวิชาความรู้ของ พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี  แห่งวัดสุทธาวาสวิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นิมนต์ให้เป็นเจ้าพิธีการพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ครั้งสำคัญนี้ของหลวงปู่โดยตรง หลวงปู่ท่านอยากสร้าง “ตะกรุดมหาบุรุษ ๘ จำพวก” ซึ่งเป็นตำราตะกรุดโบราณที่มีสืบทอดกันมาช้านาน ตะกรุดมหาบุรุษ 8 จำพวก
นับว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่ เพราะท่านสร้างจากตำราครูอาจารย์ผู้เฒ่าครั้งโบราณ สมัยพันกว่าปี ที่พระอาจารย์เจ้าทั้งหลายเจ้าของตำราวิชานี้ได้ใช้และมอบสืบสายวิชาต่อกันมา จวบจนมาถึงปัจจุบันนี้ 
ตะกรุดนี้มีพุทธคุณวิเศษมากมายตามตำรากล่าวว่า  วิชานี้เป็นสุดยอดวิชา ที่เชิญบารมีของมหาบุรุษผู้วิเศษสุด  ถึง 8 ท่าน มาจาก 8 ทิศ แห่งโลกธาตุนี้ มาบรรจุสถิตย์ลงในตะกรุด อันได้แก่ 
๑.หัวใจของมหาบุรุษผู้เป็นพระเจ้ามหาจักรพรรดิ เหนือกว่าพระเจ้ามหาจักรพรรดิทั้งปวง ,  
๒.หัวใจของยอดท้าวพระยา ผู้มีอำนาจเหนือกว่าท้าวพระยาทั้งปวง, 
๓.หัวใจยอดขุนพลแก้ว ผู้มีความกล้าหาญ เหนือกว่ายอดขุนพลทั้งปวง, 
๔.หัวใจของยอดปราชญ์ ผู้รู้รจนา เหนือกว่าปราชน์ทั้งปวง, 
๕.หัวใจของมหาเศรษฐี ผู้มีทรัพย์สมบัติเหนือกว่ามหาเศรษฐีทั่วไป, 
๖.หัวใจของท่านราชครู ผู้มีความรู้เหนือกว่าราชครูทั้งปวง, 
๗.หัวใจของพระพุทธเจ้า ที่สุดแห่งความเป็นมงคลทั้งหลาย 
๘.หัวใจยอดคาถาทั้งปวง พุทธคุณครอบจักรวาล เป็นต้น
ซึ่งมีอำนาจพุทธานุภาพอิทธิ์ฤทธิ์ ก่อให้เกิด ลาภยศ สรรเสริญ สุข อย่างอัศจรรย์ ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลด้วยคุณวิเศษ ตามที่พรรณาไว้มากมาย สรุปได้ว่า ผู้ใดมีตระกรุดนี้ไว้ประจำตัวแล้วสวดภาวนาด้วยพระคาถา หัวใจพระอริยสัจจ์ เป็นประจำ คนยากจนจะเป็นเศรษฐี เศรษฐีจะรักษาทรัพย์ไว้ได้นาน คนโชคร้ายกลายเป็นคนโชคดี คนไม่มียศจะมียศ คนที่ไม่มีคู่ครองก็จะได้คู่ครอง ผัวเมียรังเกียจกันจะคืนดีต่อกัน ไม่มีลูกจะมีลูก ไม่มีปัญญาจะเกิดปัญญา บ้านเมือง ไร่ นา สวน บริษัท ห้างร้าน วัดวาอาราม ที่เสื่อมโทรมเอาตระกรุดฝังไว้ หรือติดไว้ที่ป้าย บริษัทห้างร้านจะเจริญรุ่งเรือง บรรจุไว้ใต้ฐานพระประธาน กราบไหว้บูชาเจริญภาวนา จะเกิดโชคลาภยิ่งใหญ่
นอกจากนี้ ตะกรุดนี้มีคุณวิเศษคือ แก้ดวงตก ดวงไม่ดี มีพระศุกร์เข้าพระ เสาร์แทรก เสริมดวงแบบราหูอมจันทร์ แก้ดวงได้ดีนัก มีฤทธิ์อภินิหารกำจัดภัยอันตรายกับผู้บูชาที่เข้าถึงได้จริง แล้วสามารถทำให้คนยากจนก็จะกลายเป็นเศรษฐี
ที่สำคัญอานุภาพตะกรุด ยังเป็นราชเสน่ห์ คือ เสน่ห์ยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งหลาย ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครชอบและเมตตาเราตลอดเวลา เป็นเมตตามหานิยม โชคลาภ ลาภสักการะ ทรัพย์สินเงินทอง มีอำนาจดุจองค์ พรหม อินทร์ เป็นเสน่ห์กับคนทั้งหลาย มากมาย โบราณกล่าวว่ามีคุณวิเศษเท่าฝอยท่วมหลังช้างแลฯ
สรุปได้ว่า ผู้ใดมีตระกรุดนี้ไว้ประจำตัวแล้วสวดภาวนาด้วยพระคาถา หัวใจพระอริยสัจจ์เป็นประจำจะเกิดความเป็นมงคลดีนักแล
กล่าวถึงวิธีเจริญภาวนา ให้หายใจเข้านึกว่า พุท หายใจออกนึกว่า โธ หลายครั้ง ทำจิตให้สงบ อาราธนาตะกรุด แล้วตั้ง นะโม ๓ จบ สวดภาวนาต่อด้วยพระคาถา
ทุ สะ นิ มะ ๘ ครั้ง แล้วอธิษฐานตามความปรารถนา ได้ผลมากน้อยตามแรงศรัทธา ในตำราจารึกรับรองว่า หากได้ทำพิธีถูกต้องตามตำราแล้ว อุปเท่ห์การใช้ “ตะกรุดหัวใจบุรุษแปดจำพวก” จะบังเกิดผลเป็นมหามงคลสมความปรารถนาวิเศษนักแล.
ในการนี้ได้กำหนด พิธีกรรมสำคัญ
พิธีพุทธาภิเษกบุญฤทธิ์ ปฐมฤกษ์วาระแรก
โดย พระภาวจารย์ทรงอาคมเรืองบุญฤทธิ์
กราบอาราธนานิมนต์ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ ( หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย ) วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  เจ้าของอมตะวาจา “ขลัง ไม่ขลัง อยู่ที่จิต” เป็นประธานอธิษฐานจิตบุญฤทธิ์เป็นปฐมฤกษ์ในวาระแรก
พิธีสมโภชมหาพุทธาภิเษก
โดย หลวงปู่สอน สิริธัมโม วัดโพธิ์ศรีนาจาน อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี พระมหาเถราจารย์พระครูเฒ่าภาคอีสานสำเร็จ วิชาเสดาะห์เคราะห์ กลับดวงพลิกชะตา “เทวดาแห่งทุ่งนาเยีย ” พร้อมกับพระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุค ณ วัดโพธิ์ศรีนาจาน อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี