ท้าวเวสสุวรรณ ไชยะบารมี วัดปางมะกง

ท้าวเวสสุวรรณ ไชยะบารมี วัดปางมะกง (4 สินค้า)