ผ้ายันต์คชสาร มหาลาภ มหาบารมี

ผ้ายันต์คชสาร มหาลาภ มหาบารมี (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

ผ้ายันต์คชสาร มหาลาภ มหาบารมี

ยันต์ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติคล้ายท้าวเวสสุวรรณnแต่ที่เพิ่มมาคือจะช่วยเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยม
ดลบันดาลให้ผู้ใดก็ตามที่ถือครองยันต์นี้จะมีบารมี มีผู้คนรายล้อม และพร้อมใจยกให้เป็นผู้นำ แต่ข้อแตกต่าง
ระหว่างยันต์ท้าวเวสสุวรรณกับยันต์คชสารนั้นยังมี คือในขณะที่ท้าวเวสสุวรรณจะทำหน้าที่ ในการปัดเป่า ปัดรังควาน
ข่มให้หวาดกลัว ยันต์คชสารจะเป็นการเพิ่มพูนมากกว่า