ผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑ ธงชัยเศรษฐี รวย รวย รวย

ผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑ ธงชัยเศรษฐี รวย รวย รวย (12 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

ผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑ ธงชัยเศรษฐี รวย รวย รวย

     ความเป็นมาของผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑ ผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหู สร้างโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตร หรือวัดสามจีนไม่ทราบปีที่สร้าง ในปัจจุบันผู้ที่มีไว้ครอบครองบูชา ต่างประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเป็นที่ประจักษ์ ผ้ายันต์ชุดนี้ สร้างตามตำราโบราณ มีเหตุที่มาต้องตรงตามคัมภีร์กาลจักรศาสตร์ เพื่อสยบอำนาจร้ายของพระราหูมิให้มากระทบแก่ดวงชะตาชีวิต ผ่อนหนักเป็นเบา บรรเทาโทษร้ายตามหลัก ของโหราศาสตร์ และหากบุคคลนั้นปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม ตามหลักแห่งพุทธศาสนาแล้ว อำนาจร้ายใดๆ มิสามารถมากล้ากราย กุศลที่สร้างจะเป็นเกราะกำบัง ช่วยเกื้อหนุนส่งเสริม จนสามารถฝ่าฟันอุสรรคทั้งปวงได้ คาถาบูชา จบผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑ ตั้งนะโม ๓ จบ โอม เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ