พระกริ่งจักรธรรม พระครูจักรธรรมสุนทรี

พระกริ่งจักรธรรม พระครูจักรธรรมสุนทร (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

พระกริ่งจักรธรรม พระครูจักรธรรมสุนทร

เนื่องในโอกาส ที่พระครูจักรธรรมสุนทร (หลวงปู่พระมหาประสงค์ จักกธัมโม) เจ้าอาวาสวัดบุญยืน ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเวียงสา

จะเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้

คณะศิษยานุศิษย์ จึงได้ดำริให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกเนื่องในงานดังกล่าว โดยมีมติจัดสร้างพระกริ่งจักรธรรม รุ่นแรกขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชน

เช่าบูชา โดยจัดสร้าง ๓ เนื้อ คือ

1. เนื้อเงินบริสุทธิ์ จำนวน ๑๙ องค์

2. เนื้อนวโลหะเต็มสูตร จำนวน ๑๙๑ องค์

3. เนื้อสัตตโลหะ จำนวน ๑๙๑๙ องค์

องค์พระกริ่งมีลักษณะพุทธศิลป์แบบทรงเครื่อง บริเวณฐานด้านหลัง ตอกโค๊ต ตราจักร และตอกอักขระธรรมล้านนาเป็นอักษรย่อ จ ธ ด้านขวา

เนื้อนวโลหะจะเพิ่มลำดับหมายเลขที่จัดสร้างด้วย พระกริ่งจักรธรรม ได้รับความเมตตาจากพระคณาจารย์หลายรูปเมตตาจารแผ่นชนวนปฐมฤกษ์

สำหรับหลอมในเบ้าหล่อ ได้แก่ พระครูจักรธรรมสุนทร วัดบุญยืนพระอารามหลวง เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

โดยพระกริ่งจักรธรรม รุ่นแรกนี้ ทุกเนื้อจะเข้าพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ วิหารวัดดอนไชยและ วิหารหลวงวัดบุญยืน อ.เวียงสา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘