พระขุนแผน ไม้กาฝากรัก โชคดีทวีทรัพย

พระขุนแผน ไม้กาฝากรัก โชคดีทวีทรัพย์ (5 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
พระขุนแผนไม้กาฝากรัก รุ่นโชคดีทวีทรัพย์ (เจริญอายุ ๔ รอบ) ๔๘ ปี พระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตฺโต หรือพระอาจารย์โชคดี)
รายได้สมทบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ในการอุปถัมภ์ของพระอาจารย์ฯ
รายการมวลสาร หินลาพีส ลาซูลี หินโชคดีทวีทัพย์ (หินเรืองแสง) ว่าน ๑๐๘ ผงไม้กาฝากมงคล ๙ รายการ ผงพระเก่าเกจิอาจารย์ต่างๆ
อธิฐานจิตเดี่ยว ปิดวาจา ๗ วัน ๗ คืน โดยพระครูวศินปริยัตยากร (พระอาจารย์โชคดี) ๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
จำนวนการจัดสร้าง ดังนี้
๑.พระขุนแผนไม้กาฝากรัก ชุดกรรมการอุปถัมภ์ (๒ องค์) ประกอบด้วย เนื้อหินลาพีสลาซูลี พิมพ์ใหญ่ ตะกรุดทองคำ ๓ ดอก
และเนื้อหินลาพีสลาซูลี พิมพ์เล็ก ตะกรุดทองคำ ๑ ดอก จำนวนสร้าง ๙๙ ชุด
๒.พระขุนแผนไม้กาฝากรัก เนื้อไม้กาฝากรัก ปิดทองแท้ในพิมพ์ ตะกรุดทองคำ จำนวนสร้าง ๙๙๙ องค์
๓.พระขุนแผนไม้กาฝากรัก เนื้อดอกดาวเรือง พิมพ์เล็ก ปิดทองแท้ในพิมพ์ ตะกรุดทองคำ จำนวนสร้าง ๔๙๙ องค์
๔.พระขุนแผนไม้กาฝากรัก เนื้อรวมมวลสาร ตะกรุดเงิน สร้าง ๒,๙๙๙ องค์
๕.พระรูปเหมือนไม้กาฝากรัก เนื้อหินโชคดีทวีทรัพย์ นำฤกษ์ (หินเรืองแสง) ตะกรุดทองคำ สร้าง ๔๙ องค์
๖.พระรูปเหมือนไม้กาฝากรัก เนื้อผงหินลาพีสลาซูลี ตะกรุดทองคำ จำนวนสร้าง ๒๙๙ องค์
คาถาบูชาพระขุนแผนฯ (ตั้งนะโม ๓ จบ)
นะเมตตา จะ มหาราชา มะเมตตา จะ มหาราชา อุเมตตา จะ มหาราชา สัพพะสิเนหา จะ ปูชิโต
สัพพะทุกขัง จะ มหาลาภัง ราชา โกทัง วินาศสันติ สัพพะโกทัง วินาศสันติ (ท่อง ๓ จบทุกวัน)