พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร

พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร (14 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90