พระปิดตาพญากบคำ บูชาครู 63

พระปิดตาพญากบคำ บูชาครู 63 (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90พิธีมหาพุทธาภิเษก 
- วาระที่ 1 อธิษฐานจิตปลุกเสก 7 วัน 7 คืน ในพิธีปฏิบัติธรรมปิดวาจาบูชาครู โดยอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2563
- วาระที่ 2 พิธีพุทธาภิเษกมนตรามหาเวทย์ ตำรับล้านนาโบราณ สุดเข้มขลัง ในวันไหว้ครูบูรพาจารย์ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธีคุ้มนะหน้าทอง ซ.วัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ในวาระพิธีมหามงคลไหว้ครูบูรพาจารย์ประจําปี ๒๕๖๓ ประกอบกับสถานการณ์ของเชื้อโรคร้าย COVIT19 กําลังระบาด เข้ามาทํา ลายความสุขของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพกาย และจิตใจ ท่านอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง จึงมีดําริห์ให้สร้างวัตถุมงคล เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจแก่ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไป ได้แก่ “ปิดตาพญากบคํา” มีด้านหน้าเป็นพระปิดตา ด้านหลังเป็นพญากบคํา
ด้านหน้า“พระปิดตา” ท่านอาจารย์สุบินได้เขียนอุณาโลม วงกลมคล้ายก้นหอย (วงกลมที่อยู่บนหน้าผากของพระพุทธรูป เป็นดวงตา ที่สาม เปิดให้เห็นความทุกข์ของทุกสรรพสิ่ง) พร้อมด้วยอักขระยันต์ล้านนา นะมะพะทะ หัวใจของธาตุทั้งสี่แห่งการมีชีวิต(ดิน น้ํา ลม ไฟ) นอกจากนี้ ได้ผสมผสานเอาความเชื่อของชาวจีนทั่วโลก เกี่ยวกับเทพแห่งโชคลาภ “เทพไชเชงเอี้ย” (บูชาจะมีเงินทองไหลมาเทมา มั่งคั่งสมบูรณ์)
ด้านหลัง“พญากบคํา” ลงอักขระยันต์ล้านนา นะ, มะอะอุ เป็นสุดยอดพระคาถาโชคลาภ มหาเสน่ห์ ป้องกันภัย) พญากบคํามีเรื่อง เล่าขานว่าพระชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ สมัยเสวยพระชาติเป็นกบ มีน้ําอมฤทธิ์สามารถคืนชีวิตทุกสรรพสิ่ง สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้ ซึ่ง สมัยนั้น ยักษ์ มนุษย์ สัตว์ ยังสู้รบเพื่อแย่งชิงอํานาจความเป็นใหญ่ ต่างเข้าน้ํานั่นประหัตประหารกัน เมื่อมีฝ่ายใดเสียชีวิต ก็นํามาให้พญากบคํา ชุบชีวิตให้กลับคืนมาดังเดิม จนวันหนึ่งพญากบคําได้ประกาศว่า หากทุกฝ่ายยังรบราฆ่าฟันกันอยู่ เราจะเลิกรักษาชุบชีวิต แล้วจึงเทศนาแก่ยักษ์ มนุษย์ สัตว์เหล่านั้นให้เลิกแก่งแย่งและรบราฆ่าฟันกัน แล้วแบ่งแยกดินแดนแก่ยักษ์ มนุษย์ สัตว์ ให้เป็นหมวดหมู่ เหล่ายักษ์ มนุษย์ สัตว์ทั้งหลาย สํานึกถึงบุญคุณแห่งพระโพธิสัตว์ผู้เสวยพระชาติเป็นพญากบคํา จึงยกให้เป็นใหญ่แก่ปวงสัตว์ แล้วนําทองคํามาสร้างปราสาท ประดับด้วยนพรัตน์ ให้พญากบคําอยู่ แล้วแห่แหนไปทั่วทั้งจักรวาลประกาศแก่คนทั้งหลาย ให้จารึกถึงกิตติคุณแห่งพระโพธิสัตว์นั้นแล
สืบเนื่องจากพุทธคุณทั้งพระปิดตาและพญากบคํานั้น ได้จัดสร้างในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ประจําปี และพิธีปฏิบัติธรรมบูชาครูปิดวาจา วาระแรกได้นํา“พระปิดตาพญากบคํา” เข้าพิธีปิดวาจา ปลุกเสกโดยอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง ตลอดทั้ง ๗วัน ๗คืน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และวาระที่สอง พุทธาภิเษกในงานไหว้ครูบูรพาจารย์ประจําปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงทําให้ผู้ที่มี “พระ ปิดตาพญากบคํา” ครอบครองบูชา จะมีเมตตามหาเสน่ห์ มหาลาภ มหานิยม ปราศจากทุกข์ ทํากิจการค้าขายก็มีแต่กําไร เจริญด้วยอํานาจวาสนา บารมี บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ
คาถาบูชา (ตั้งนะโม ๓ จบ) พุทธะสังมิ อิสวาสุ วะระเวทะ อาจะริโย มาตาปิตุ ปูซาจะปูชะนียานัง
พญาเมณฑกะกบคำ" ความเชื่อของเรื่องกบ ที่ว่าเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง ชุ่มเย็นนั้น ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของคนมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์หรือชาติพันธ์ไหนก็มักจะยกให้กบ เป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่มเย็นดังกล่าว ดังเช่นคนจีนก็นิยมยกให้กบสามขา เป็นตัวแทนแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง ค้าง่ายขายคล่อง เป็นตัวแทนของเจ้าสัวผู้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ คนไทยใหญ่ ก็นิยมยกให้กบเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ ผู้เป็นใหญ่กว่าผีสางสัตว์คนทั้งปวง ตามธรรมชาดกของไทยใหญ่ ดังเรื่องมณฑกะอะลองกบคำ ที่มักจะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอยู่เนืองๆ ทั้งยังมีความเชื่อเรื่องกบที่กล่าวในคัมภีร์วิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงของพม่า ว่ากบไปพ้องเสียงอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีและความรัก เสน่ห์พอดี(ไม่ขอกล่าวในด้านรายละเอียด) กบจึงเป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง ร่ำรวย ร่มเย็นเป็นสุข หากยังได้ยินเสียงกบร้อง นั่นแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็น จะบังเกิดขึ้นในอีกไม่นาน... พญามณฑกะโพธิสัตว์ ในธรรมชาดกของชาวไทยใหญ่เรื่อง มณฑกะอะลองกบคำ เล่าขานสืบกันมาว่า สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นพญากบคำ ผู้มีมนต์อันวิเศษ(สุวัณณะมณฑกะมนต์) สามารถชุบชีวิตคนตายไปแล้วให้กลับฟื้นคืนชีพได้ ในสมัยนั้นยักข์ มนุษย์ สัตว์ ยังสู้รบกันเพื่อแย่งชิงความมีอำนาจครองความเป็นใหญ่ ต่างก็เข้าห้ำหั่นประหัตประหารกันเมื่อฝ่ายใดเสียชีวิตก็นำมาให้พญากบคำรักษาและชุบชีวิตให้กลับคืนมีชีวิตดังเดิม จนวันหนึ่งพญากบคำก็ได้ประกาศว่า หากทุกท่านยังรบราฆ่าฟันกันอยู่จะเลิกรักษาและชุบชีวิต แล้วเทศนาแก่ยักข์ มนุษย์ สัตว์เหล่านั้นให้เลิกรบราฆ่าฟันกัน แล้วแบ่งแยกดินแดนแก่ยักข์ มนุษย์ สัตว์เหล่านั้นให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่ เหล่ายักข์ มนุษย์ สัตว์ทั้งหลายก็สำนึกถึงบุญคุณแห่งพระโพธิสัตว์ผู้เสวยพระชาติเป็นพญากบคำ จึงยกให้เป็นใหญ่แก่ปวงสัตว์ แล้วนำทองคำมาสร้างปราสาทประดับด้วยนพรัตน์ให้พญากบคำอยู่ แล้วแห่แหนไปทั่วทั้งจักรวาลประกาศแก่คนทั้งหลายให้จารึกถึงกิตติคุณแห่งพระโพธิสัตว์นั้นแล ด้วยอานิสงค์นี้จึงเชื่อกันว่ารูปแห่งพญากบคำสถิตอยู่ ณ ที่แห่งใด ที่แห่งนั้นจะมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ เจริญด้วยอำนาจวาสนาบารมี บริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นที่รักแก่คน ยักข์ สัตว์ทั้งปวง ด้วยอำนาจแห่งการบูชาพญามณฑกะโพธิสัตว์นั้นแล ฯ