พระปิดตาเสาร์ 5 มหาโภคทรัพย์

พระปิดตาเสาร์ 5 มหาโภคทรัพย์ (8 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

พิธีพุทธาพิเษก

ณ อุโบสถวัดคลองเตยใน จ.กรุงเทพฯ

ปิดตาเสาร์ห้า1

ปิดตาเสาร์ห้า2