พระปิดตา คุณแม่บุญเรือน รุ่นเติมบุญ เติมทรัพย์

พระปิดตา คุณแม่บุญเรือน รุ่นเติมบุญ เติมทรัพย์ (9 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
พระปิดตา​ คุณ​แม่​บุญ​เรือน​ โ​ตง​บุญ​เติม​
มวลสารพระปิดตา
คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
๑.พระพุทโธน้อย คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ปี ๒๔๙๔ วัดอาวุธวิกสิตาราม
๒.พระประจำวัน คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ปี ๒๔๙๙ วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓.สมเด็จหลังเรียบ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ปี ๒๔๙๙ วัดอาวุธวิกสิตาราม
๔.พระพุทโธน้อย คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ปี ๒๕๑๑ วัดอาวุธวิกสิตาราม
๕.มวลสารดินไทยโบราณ พระกริ่งสมเด็จธงชัย พิธีสมโภชสุพรรณบัฏ
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
๖.พลอยเสก คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
๗.นิลกาฬ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
๘.แร่เหล็กไหล เกาะล้าน ตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี
๙.ศิลาน้ำ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
๑๐.ข้าวตอกพระร่วง คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
๑๑.ปูนแดงตุ๊กตา คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จังหวัดนครราชศรีมา
๑๒.ทรายทองเสก คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดสารนาถธรรมาราม จังหวัดระยอง
๑๓.คตปลวก จังหวัดสกลนคร
๑๔.รังพญาต่อ ตำบลดงลาน จังหวัดขอนแก่น
๑๕.ผงงาช้าง จังหวัดสุรินทร์
๑๖.น้ำอบไทยโบราณ
๑๗.ผงเกสรดอกไม้ บูชาพระประธานที่ประดิษฐาน ณ พระอุโปสถ วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๘.ผงเกสรดอกไม้ บูชาคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ณ วัดอาวุธวิกสิตารราม
๑๙.ผงไม้เทพทาโร
๒๐.ผงว่าน ๑๐๘ ชนิด
๒๑.หินเกล็ดพญานาค บ้านคำบอน จังหวัดสกลนคร
๒๒.กระเบื้องหลังคา พระอุโบสถวัดสารนาถธรรมาราม จังวัดระยอง
๒๓.กระเบื้องหลังคา ศาลาคุณแม่บุญเรือน วัดอาวุธวิกสิตาราม
๒๔.สาคูเสก คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม สีเขียว,สีขาว
๒๕.หินแร่สีเงิน,สีทอง บ้านภูเหล็ก จังหวัดขอนแก่น
จัดสร้างโดย
พระครูปลัดภุชงค์ ภทฺราวุโธ วัดอาวุธวิกสิตาราม