พระยอดธง พระขุนแผน ธงชัยเศรษฐี

พระยอดธง พระขุนแผน ธงชัยเศรษฐี (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
เจ้าคุณธงชัยกล่าวต่อว่า ยันต์นวหรคุณ นวหรคุณ คือ คุณเก้าประการ ของพระพุทธ เจ้า จากบทพุทธคุณ หรือที่เรียกกันตามตำราว่าอิติปิโส เก้าห้อง
นับตั้งแต่ห้องที่ 1.อะระหัง หมายถึง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง บทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง
2.สัมมาสัมพุทโธ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เอง บทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี
3.วิชาจะระณะสัมปันโน หมายถึง เป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะ บทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ
4.สุคะโต หมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดี บทนี้ใช้ในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ
5.โลกะวิทู หมายถึง เป็นผู้รู้โลกอย่าง แจ่มแจ้ง บทนี้ใช้ภาวนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด
6.อนุตตโร ปุริสะทัมมะสารถี หมายถึง เป็น ผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า บทนี้ใช้ทางมหาอำนาจ ตวาดผี
7.สัตถาเทวะมนุษานัง หมายถึง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บทนี้ใช้ทางเมตตามหานิยม สมณะ ขุนนางเอ็นดู
8.พุทโธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน บทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ ทำให้ไม่ตกต่ำอับจน
9.ภะคะวา ติ หมายถึง เป็น ผู้จำเริญ จำแนกธรรม สั่งสอนสัตว์ดังนี้ บทนี้ใช้ในทางป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ อมนุษย์ อสุรกาย สัตว์เดียรฉาน ป้องกันการประทุษร้ายเหล่านั้นได้ทั้งสิ้นแล

     หรือสรุปโดยย่อเป็นองค์ภาวนา คาถานวหรคุณ คือ “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ” คือเป็นหัวใจพระพุทธคุณนั่นเอง เจ้าคุณธงชัยกล่าวอีกว่า ส่วนผ้ายันต์ผืนที่มอบให้โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผ้ายันต์ธงชัย นวหรคุณสีม่วง แต่ตนได้เขียนข้อความเพิ่มเติมลงในยันต์ ว่า “president USA” และบรรทัดที่สองเขียนว่า “Trump” บรรทัดที่ 3 เขียนว่า “Good luck” และเขียนที่ธงคำว่า “Win Win Win” ส่งไปให้ผ่าน นางทัจฐนีย์ ศิริเยี่ยม เจ้าของห้องเสื้อกาลวิน ซึ่งรู้จักกับโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากเมื่อประมาณเดือนส.ค.2559 นางทัจฐนีย์เข้ามากราบนมัสการ และพูดหารือถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริกา ตนจึงมอบผ้ายันต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เท่านั้น พร้อมเตือนสติทุกคนเนื่องจากทุกคน หลับใหลอยู่กับของเดิม ต้องอย่าประมาท มีความตื่นตัวเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงเพราะโลกใบนี้มีความเปลื่ยนแปลงหมุนเวียนไปตลอดเวลา