วัตถุมงคลหน้ารถ เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดเส้นทาง

วัตถุมงคลหน้ารถ เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดเส้นทาง (39 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
แสดง  30 60 90
  • 1
สิ่งของมงคลที่ต้องมีติดรถ เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลและทำให้ทุกๆการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ถึงแม้ว่าเรื่องโชคลาภเป็นอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่ความเชื่อของใครหลายๆคนแนะนำว่าหากหาสิ่งเหล่านี้อยู่ในรถได้จะช่วยให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการป้องกันภัยต่างๆ
หลวงปู่ทวด แคล้วคลาดภัยอันตรายราวปาฏิหาริย์
หลวงปู่ทวด ของมงคลในรถ

หลวงปู่ทวด สิ่งของมงคลอันดับต้นๆที่ต้องมีติดหน้ารถแทบทุกคัน เพราะบ่อยครั้งที่นักเดินทางประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางรถที่มีองค์หลวงปู่ทวดห้อยหน้ารถ มีตำนานและเรื่องเล่าจากบุคคลที่มีตัวตนในสังคมถึงพุทธคุณ “แคล้วคลาด” ของหลวงปู่ทวด จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เคยเล่าไว้ว่า กว่า 10 ปีมาแล้ว เคยประสบอุบัติรถคว่ำไฟลุกไหม้ที่โค้งวังมะนาว จ.เพชรบุรี โดยขณะนั้นรถพังยับทั้งคัน แต่ตัวเองกลับไม่มีบาดแผลใดๆ แม้กระทั่งรอยข่วน ก่อนออกเดินทางหรือเมื่อกล้ำกลายเข้าสู่ภัยอันตราย ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” แล้วก็ระลึกถึงคุณพระ เป็นการขอพรบารมีให้ท่านคุ้มครอง ซึ่งมีคติความเชื่อสืบกันต่อมาว่า “อานุภาพแห่งพระคาถานี้ ประมาณมิได้เลย ภาวนาก่อนออกเดินทาง เป็นแคล้วคลาดปลอดภัย ภัยอันตรายไม่กล้ำกลาย”
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ของมงคลในรถ

มีพุทธคุณเด่นในด้านเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาดปลอดภัยที่ต้องมีติดหน้ารถ โดยก่อนออกเดินทางหรือเมื่อกล้ำกลายเข้าสู่ภัยอันตราย ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ สะทะวิปิปปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะ อัง อิติอะระหังพุทธังสรณังคัจฉามิ อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ อิติอะระอังสังฆังสะระณังคัจฉามิ ติติอุนิ จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกัง รูปังนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง นามะรูปังอนิจจัง นามะรูปังอนัตตา อะยังอัตตะพาโว อสุจิ อสุภัง อะระหังหะรินังหัคคะตา สัมมาสัมพุทโธ พุทธสังมิ มังคะลังโวเจติ อิติอะระหัง อะระหังพุทโธ นโมพุทธายะ” คาถานี้เมื่อสวดบ่อยๆ ยังเป็นการอาราธนาคุณพระเข้าตัวแคล้วคลาดภัยอันตราย

พระสีวลี ลีเทพเจ้าแห่งโชคลาภกินไม่หมด
พระสีวลี สิ่งมงคลที่ต้องมีติดรถ

สำหรับรถยนต์ที่ทำการค้า หรือติดต่อธุระกิจ จะพบแต่ความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาด โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ สิวสีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ ” เชื่อว่า จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไป

ท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันผีปีศาจ
ของมงคลในรถ ท้าวเวสสุวรรณ

มีความเชื่อกันว่า รถยนต์ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิดป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติ ผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในรถและยังเสริมโชคลาภมากมาย ร่ำรวยเงินทอง โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ”

แม่ย่านาง คุ้มครองปกป้องกันภัย ให้แก่พาหนะ
แม่ย่านาง ของมงคลในรถ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัยใน รถยนต์ เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถยนต์จะช่วยคุ้มครองปกป้องกันภัย

พระพุทธมหาจักรพรรดิ ช่วยปรับในเรื่องต่างๆ จากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี
พระพุทธมหาจักรพรรดิ สิ่งมงคลควรมีติดรถ

มีความเชื่อกันว่า พระพุทธมหาจักรพรรดิ ช่วยปรับในเรื่องต่างๆ จากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี หรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ยิ่งเราทำการสวดแผ่เมตตาให้ดวงจิตวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เพื่อปรับภพภูมิต่างๆ ให้เขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในบริเวณบ้าน ตามถนน ตลาด หรือที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นได้ทั้งสิ้นโดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “ นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ” ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

หลวงพ่อโสธร ปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง
สิ่งของมงคลที่ต้องมีติดรถ หลวงพ่อโสธร

มีความเชื่อกันว่า สำหรับรถยนต์ที่บูชา หลวงพ่อโสธร จะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์ โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ”

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร แบบย่อ
ก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมน”คาถานี้จะช่วยให้ทุกวันก่อนขันรถออกนอกบ้านจะปลอดภัยแคล้วคลาด จากภัยอันตรายต่างๆ

สิ่งของมงคลต่างๆจะไม่ช่วยท่านเลยหากท่านขับขี่รถยนต์โดยไม่มีสติ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนั้นก่อนเดินทางทุกๆครั้งผู้ขับรถควรมีสติให้มีความพร้อม นอนให้พอ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว ทำประกันรถยนต์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น