พระขุนแผน ไม้กาฝากรัก โชคดีทวีทรัพย

สมเด็จพระเจ้าตากสิน 285 ปี วัดนาคกลางวรวิหาร (6 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกรายการสร้างจำนวนจำกัดไม่มีการสร้างเพิ่ม ทุกเหรียญมีโค้ดและหมายเลขกำกับ ทำลายแบบพิมพ์ในวันทำพิธีพทธาภิเษก รายได้จากการเช่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่เพียงแค่ร่วมทำบุญ แต่เงินทุกบาทยังมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
สมเด็จพระเจ้าตากสิน 255 ปี วัดนาคกลางวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าตากสิน 255 ปี วัดนาคกลางวรวิหาร
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีความสำคัญที่ชาวไทยไม่สามารถจะลืมในพระคุณงามความดีที่ทรงกอบกู้เอกราชได้ ด้วยพระปรีชาชาวไทยไม่สามารถจะลืมในพระคุณงามความดีที่ทรงกอบกู้เอกราช จึงสร้างเป็นเหรียญออกมา

พุทธคุณเด่น สมเด็จพระเจ้าตากสิน

  • ไพรีคนพาลถอยห่าง กันศัตรู คนไม่ดี คิดร้าย ปองร้าย
  • แคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นเอกอุ
  • ส่งเสริมหน้าที่การงานราชการ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
  • ส่งเสริมอาชีพการค้า ร่ำรวย เมตตามหานิยม มหาอำนาจ
  • หากโดนใส่ความจนต้องคดีความก็ให้บอกกล่าวกับ ท่าน ห้ามบนบาน ให้ขอให้บอกกล่าวกับท่าน

คำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะ ตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ
โอม สิโน ราชา เทวะ นะมา มิหัง
โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะ ตุภะวัง สัพเพศัตรู วินาส สันติ
ปู่ตาก ตะอุ อิตัง ตากสิน ราชะ โยตังอิ