หนุมานทรงเครื่อง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

หนุมานทรงเครื่อง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ (3 สินค้า)

หนุมานทรงเครื่องอุดผงพรายกุมาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
พิธีพุทธาภิเษกอันยิ่งใหญ่ ที่วัดบ้านไร่ โดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.57
หนุมานทรงเครื่อง ก้นอุดผงพรายกุมารอันลือชื่อเรื่องความขลังสาย ลป.ทิม วัดละหารไร่