หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล (15 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
ปัจจุบัน "วัดห้วยมงคล" เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวัดมีรูปเหมือน "หลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก." ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเนื้อโลหะทั้งองค์ ตั้งเด่นตระหง่านสวยงามมาก ทุกวันมีผู้คนเดินทางมากราบสักการะกันทั่วทุกสารทิศ ขณะนี้ทางวัดกำลังสร้างพระพุทธโสธร ขนาดกว้าง 14 เมตร 19 เซนติเมตร สูง 19 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดห้วยมงคล เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้ประกอบพิธีเททอง หล่อส่วนเม็ดพระศก และส่วนเศียรทั้งหมดรวม 29 ชิ้น ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้น พระครูปภัสสรวรพินิจ จึงได้จัดสร้าง "วัตถุมงคลพระหลวงพ่อทวด เหรียญประจำตระกูล" ขึ้น เพื่อนำรายได้สร้างฐานพระพุทธโสธร ผู้ใดที่มาร่วมทำบุญจะมีรากฐานของชีวิตหน้าที่การงานมั่นคง ครอบครัวเป็นปึกแผ่น การเงินแน่นหนา ชีวิตรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า มั่งมี ศรีสุข และยังเป็นการมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เป็นตำนานของวัดห้วยมงคล พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันต์ รุ่นเสาร์๕ ปี2555 หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลเริ่มเป็นที่รู้จักประมาณปี2544ขณะนั้นได้เริ่มพระหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้พระปรมาภิธัย(สก) แต่พระเครื่องหลวงปู่ทวดพระอาจารยืไพโรจน์เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2537เรียกว่ายุกต์บุกเบิ่กต่อมาหลังปี2544พระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลเป็นที่รู้จักและเริ่มเสาะหารุ่นกรรมการม รุ่นแรกๆ พิมพิ์พิเศษ