หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม (55 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
แหวนเหล็ง แก้ชง เนื้อเงิน ไซส์ S ขนาด 50-55 - วัดจุฬามณี, หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
แหวนเหล็ง แก้ชง เนื้อเงิน ไซส์ S ขนาด 50-55
฿ 1,500
แหวนเหล็ง แก้ชง เนื้อเงิน ไซส์ M ขนาด 55-60 - วัดจุฬามณี, หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
แหวนเหล็ง แก้ชง เนื้อเงิน ไซส์ M ขนาด 55-60
฿ 1,500
แสดง  30 60 90
  • 1
หลวงพ่ออิฏฐ์  ภทฺจาโร นาม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ สมโภชน์ ฉายา ภทฺทจาโร สถานะเดิม  ชื่อสมโภชน์ นามสกุล อมรรัตนบดี  เกิด  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙ บิดาชื่อ นายพจน์ น้อยมา มารดาชื่อ นางประนอม ฮะประสาน เกิดที่บ้านเลขที่ ๗๘ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บรรพชา วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ ณ. วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นามพระอุปัชฌาย์  พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬามณี นามพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุทรบรรณวัฒน์ วัดเจริญสุขาราม พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุทรสารโสภณ วัดบางกะพ้อม

วิทยฐานะ  พ.ศ.๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง พ.ศ.๒๕๒๑ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดจุฬามณี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร.

การศึกษาพิเศษ  มีความชำนาญ อ่าน – เขียน อักขระขอม-บาลีและความสามารถทางนวกรรม

งานปกครอง : พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองประธานสภาครูสอนปริยัติธรรมอำเภออัมพวา พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑

สมณศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรม ของ พระวิสุทธาธิบดี (ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานครที่ พระครูวินัยธรสมโภชน์ ภทฺทจาโร  พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรม ของ พระธรรมกิตติวงศ์ (สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร ที่ พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
ปัจจุบัน พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน