หลวงพ่อโสธร เสมาราชาวดี ปี57 วัดโคกขี้หนอน

หลวงพ่อโสธร เสมาราชาวดี ปี57 วัดโคกขี้หนอน (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
เหรียญเสมา พระพุทธโสธร ลงยาราชาวดี  ปี 2557  ดำเนินการจัดสร้าง  โดย  วัดโคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
พระเทพสิทธิญาณรังษี เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ได้อนุญาตให้จัดสร้าง วัตถุประสงค์คือ นำรายได้มาใช้ในการก่อสร้างเจดีย์
วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ให้พุทธศาสนิกชน
กราบไหว้ให้แล้วเสร็จ พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรฯวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยพระเทพสิทธิญาณรังษี
จุดเทียนชัย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาส วัดไตรมิตร ดับเทียนชัย มีพระเถราจารย์ 108 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
ที่วงการนักสะสม วัตถุมงคลยอมรับจัดสร้างด้วยความงดงาม ฉะนั้นผู้ที่นับถือองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ไม่ควรพลาด