หลวงพ่อโสธร เสมาราชาวดี ปี57 วัดโคกขี้หนอน
เหรียญเสมา พระพุทธโสธร ลงยาราชาวดี  ปี 2557  ดำเนินการจัดสร้าง  โดย  วัดโคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
พระเทพสิทธิญาณรังษี เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ได้อนุญาตให้จัดสร้าง วัตถุประสงค์คือ นำรายได้มาใช้ในการก่อสร้างเจดีย์
วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ให้พุทธศาสนิกชน
กราบไหว้ให้แล้วเสร็จ พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรฯวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยพระเทพสิทธิญาณรังษี
จุดเทียนชัย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาส วัดไตรมิตร ดับเทียนชัย มีพระเถราจารย์ 108 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
ที่วงการนักสะสม วัตถุมงคลยอมรับจัดสร้างด้วยความงดงาม ฉะนั้นผู้ที่นับถือองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ไม่ควรพลาด