เปิดตำนาน ๑ใน ๕ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา

เปิดตำนาน ๑ใน ๕ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา (3 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90


หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา
เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว แต่เนื่องจากทองที่ปิดองค์พระพุทธรูปนั้นหนามาก จนทำให้ไม่เห็นองค์เดิมว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อหรือปูนปั้น แต่จากหลักฐานที่ “สุนทรภู่” กวีเอกของไทย ได้เขียนไว้ในนิราศเมืองเพชร คราวที่ได้ไปแวะไหว้หลวงพ่อ (ทอง) วัดเขาตะเครา ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่า หลวงพ่อฯ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ี้

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนั้น เป็นที่โจษขานกันมาแต่โบราณ แม้กระทั่งตอนที่หลวงพ่อจะประทานทองที่องค์ท่านให้นั้น มีผู้เล่าว่า ได้เห็นไฟลุกท่วมองค์ท่านเป็นประกายรัศมีออกมา ทองที่หุ้มองค์ท่านค่อย ๆ ไหลหลุดลอกออกบางส่วนดูน่าอัศจรรย์ และเมื่อนำทองที่ไหลลอกมาไปชั่งน้ำหนัก ปรากฏว่าได้ถึง 9.9 กิโลกรัม ทำให้ได้แลเห็นพระพักตร์ชัดเจนขึ้นมาบ้าง ซึ่งก่อนหน้านั้นมีทองปิดหนามากจนองค์ท่านกลมทีเดียว

วัดเขาตะเครา1


วัดเขาตะเคราหรือวัดเขาจีนเครามีเรื่องราวเล่าขานกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและสันนิษฐานกันเองว่าบริเวณเขาเตี้ย ๆ ลูกนี่เป็นป่าหนาทึบต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นมาโดยช่างชาวจีนมีหนวดเครารุงรังแต่เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงชาวจีนสามพี่น้องในชุมชนเขายี่สาร พอเรือสำเภาชาวจีนสามพี่น้องที่จอดอยู่ในแม่น้ำย่านชุมชนเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเหตุล่มจมลงแม่น้ำเขายี่สารแล้วสามพี่น้องก็แยกย้ายกัน คนพี่คือหลวงปู่ศรีราชาอาศัยอยู่ย่านเขายี่สาร น้องคนที่ 2 มาอยู่บ้านแหลมเมืองเพชรบุรี ส่วนน้องคนที่ 3 ไปอยู่เขาอีโต้ ดังนั้นตามข้อสันนิษฐานเรื่องเล่าสืบมาว่าเมื่อจีนเคราหรือชาวจีนไว้หนวดเครา ชาวประชาจะเรียกจีนเครา เมื่อจีนเครามาช่วยกันสร้างวัดชาวบ้านย่านนี้ก็เลยเรียก “วัดจีนเครา”ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น“วัดเขาตะเครา”ตามเหตุผลคือชาวจีนผู้ร่วมสร้างวัดมีหนวดเคราบวกกับเขาโดดเดี่ยวที่ตั้งอุโบสถจึงเรียกวัดเขาตะเคราภายในวัดเขาตะเคราประดิษฐานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของสาธุชนทั้งหลายที่พากันมากราบบูชาขอพรคือองค์หลวงพ่อวัดเขาตะเคราหรือองค“หลวงพ่อทองเขาตะเครา” โดยมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาอยู่หลายเรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ขององค์หลวงพ่อเขาตะเคราก่อน เราย้อนหลังกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีกองทัพพม่าเข้ามาตีหัวเมืองต่าง ๆ ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาก็เลยทำให้ชาวบ้านแหลมส่วนใหญ่เป็นชาวประมงอพยพไปตั้งบ้านเรือนใกล้ ๆ วัดศรีจำปาเมืองแม่กลองหรือเมืองสมุทรสงครามต่อมาชาวประมงทะเลออกหาปลาโดยใช้อวนลากจับปลาปรากฏว่าติดองค์พระพุทธรูป 2 องค์ คือ 1 องค์พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรปัจจุบันประดิษฐานในอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนอีก 1 องค์ปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบ องค์ไม่ใหญ่มากมีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว ส่วนสูง 29 นิ้วมอบให้ญาติชาวบ้านแหลมเมืองเพชรบุรีแล้วอัญเชิญประดิษฐานวัดเขาจีนเคราหรือวัดเขาตะเคราเมื่อชาวบ้านกราบบูชาเรียก “หลวงพ่อวัดเขาตะเครา”มานานแสนนานเกิน 200 ปี

เรื่องที่ 2 เหตุผลเรียกว่าองค์หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครานั้นก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องราวในค่ำคืนหนึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ปี พ.ศ. 2527 หลวงพ่อสุขท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาตะเคราท่านเข้าจำวัดหรือภาษาชาวบ้านคือเข้านอนตามปกติ แต่เกิดนิมิตถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์มีพระภิกษุชราภาพ รูปหนึ่งได้นำถุงบรรจุทองมาถวาย? บอกคำสั้น ๆ ว่า “เอาไป”แล้วก็หายไปทันที ต่อมาในปีเดียวกันช่วงค่ำ ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอุโบสถด้วยความร้อนระอุของไฟไหม้ทำให้ทองคำเปลวที่ญาติโยมนำมาปิดองค์หลวงพ่อเขาตะเคราละลายออกมามากมายทางวัดนำไปประกอบพิธีเป็นวัตถุมงคล ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาเรียก“หลวงพ่อทองเขาตะเครา”ถึงทุกวันนี้

นอกจากนั้นยังมีผู้เล่าว่า มีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านแหลม ทำไร่ทำนาจนหมดเนื้อหมดตัว จึงคิดจะไปทำมาค้าขายทางใต้ ได้มาไหว้หลวงพ่อ (ทอง) เขาตะเครา อธิษฐานขอให้ช่วยค้าขายร่ำรวยแล้วจะกลับมาบวชชีแก้บน 15 วัน ปรากฏว่าหญิงคนนั้นค้าขายจนร่ำรวย แต่มิได้กลับมาแก้บนตามที่อธิษฐานไว้ ทำให้มีอาการป่วยหนัก จนกระทั่งผลสุดท้ายต้องกลับมาบวชชีที่วัดเขาตะเครา จึงหายป่วยี้

โดยเรื่องที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด มีรายละเอียด ดังนี้ มีพระสงฆ์ 2 รูป สามเณร 1 รูป ทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน และมีฤทธิ์เดชเวทมนต์แรงกล้ามาก ทั้ง 3 ได้ทดลองวิชา โดยพระรูปแรกได้ทำน้ำมนต์ไว้ และสั่งพระรูปที่ 2 ว่า “เดี๋ยวจะกระโดดลงน้ำแล้วจะกลายเป็นพระพุทธรูปลอยขึ้นมา แล้วให้ใช้น้ำมนต์รดลงไปก็จะกลับเป็นพระสงฆ์ตามเดิม” แต่เมื่อพระรูปแรกกระโดดลงไปแล้วลอยขึ้นมาเป็นพระพุทธรูป พระรูปที่ 2 ก็ไม่รดน้ำมนต์ให้ โดยบอกว่า “เมื่อพี่ทำได้เราก็ทำได้” และได้สั่งให้สามเณรรดน้ำมนต์ให้ แล้วก็กระโดดลงน้ำกลายเป็นพระพุทธรูปลอยขึ้นมาอีก ด้านสามเณร เมื่อเห็นว่าพระทั้ง 2 รูปทำได้ เราก็ทำได้เหมือนกัน จึงกระโดดลงน้ำแล้วกลายเป็นพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ โดยที่ไม่มีใครนำน้ำมนต์รดให้ จึงกลายเป็นพระพุทธรูปลอยน้ำอยู่เช่นนั้น

คาถาบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พระคาถา

กาเยนะ วาจายะ มะยะเจตะสา มาระวิชะยัง สุวัณณะมานัง มะหาเตชัง มะหาลาภัง พุทธะปฏิมัง เมตตาจิตตัง นะมามิหัง โอมะ ศรีศรี ชัยยะ ชัยยะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา สัพพันตะรายา สัพพะโรคา วินาสสันติ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

(ขอโชคลาภ การเรียน การงานให้ประสบความสำเร็จ)