เหรียญจำปีหลวงพ่อโสธร รุ่นสยบไพรีพินาศ หลังท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

เหรียญจำปีหลวงพ่อโสธร รุ่นสยบไพรีพินาศ หลังท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี (3 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

เหรียญ จำปีโสธรสยบไพรีพินาศ

พิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก รัตนมงคล เหรียญจำปี หลวงพ่อโสธร ประทับหลัง ท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่น ลาภผลพูนทวี สยบไพรีพินาศ ณ วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำปี = ดอกจำปีมีไว้ไหว้พระ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำให้ชีวิตรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า

โสธร = ที่ปรากฎในปัจจุบันนั้น มีความหมายว่า “บริสุทธิ์” หรือ “ศักดิ์สิทธิ์” สันนิษฐานว่ามาจากการที่หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีรูปทรงสวยงาม

สยบ = ซบลง

ไพรี = ข้าศึก

พินาศ = เสียหายย่อยยับ

 

ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี ในความเชื่อแต่โบราณนั้น เขาว่ากันว่า มีภพภูมิทั้งชั้นมนุษย์ ชั้นสวรรค์เทวดา และชั้นนรกภูมิ 

โดยจะมีภพภูมิหนึ่งที่ทับซ้อนแล้วอยู่ใกล้เคียงกับชั้นมนุษย์มากที่สุด นั่นคือสวรรค์ชั้น จตุมหาราช โดยมี เทพราชาสี่องค์ 

คอยปกปักรักษาอยู่ตามทิศต่างๆ ราชาแห่งยักษ์ละเหล่าภูติผี มีลักษณ์เป็นยักษ์ร่างใหญ่ แลดูน่ายำเกรง แต่ถือว่าเป็นจอมยักษ์ที่ให้คุณ 

โดยจะปกป้องคุ้มครองคนที่ประพฤติดี ให้ปลอดภัยจากอันตราย การรบการของพลังร้าย ผีและมนต์ดำ และบ่อยครั้งก็มักจะมีสำนักวิชาหลายสำนัก 

สถาปณาวัตถุมงคลที่ เป็นรูปยักษ์ที่เรียกว่าท้าวเวสสุวรรณ สำหรับใส่คล้องคอเพื่อป้องกันอันตราย พุทธคุณ เน้นไปในการสร้างท้าวเวสสุวรรณ 

ที่สามารถเช่าบูชาได้จากวัดนี้ การไหว้ท้าวเวสสุวรรณคือ ธูป 9 ดอก กุหลาบแดง 9 ดอก แล้วตั้งนะโนสามจบ แล้วท่องคาถาว่า 

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ 

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

ท้าวเวสสุวรรณในความเชื่อของชาวอินเดียและจีน เรียกท้าวเวสสุวรรณว่า ท้าวกุเวร คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วย ดังนั้นแล้ว หากประพฤติดี ท้าวเวสสุวรรณจะค้มครอง อีกทั้งยังมีโชคลาภที่ดีอีกด้วย