เหรียญบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณฑ์ รุ่น ตรีฤทธิ์ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย

เหรียญบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกัณฑ์ รุ่น ตรีฤทธิ์ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย (4 สินค้า)