เหรียญพญานาค 4 ตระกูล หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี-อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ

เหรียญพญานาค 4 ตระกูล หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี-อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ (3 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

เหรียญพญานาคราช 4 ตระกูล ถือเป็นเหรียญพญานาครุ่นแรกที่อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ หรือหมอลักษณ์ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2553 โดยได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างเหรียญพญานาคสี่ตระกูลโดยมีพระอาจารย์อิฏฐ์ วัดจุฬามณี เป็นประธานที่ปรึกษาซึ่งเหรียญพญานาคสี่ตระกูลรุ่นนี้ถือเป้นพญานาครุ่นดังที่ทำให้เกิดกระแสพญานาคและเกิดการสร้างวัตถุมงคลในรูปลักษณ์ของพญานาคตามมาอย่างมากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
นาค หรือ พญานาค หมายถึง สัตว์ทิพย์จำพวกอมนุษย์ กึ่งเทพ กึ่งสัตว์ มีกำลังฤทธิ์มาก มีลักษณะลำตัวเป็นงูใหญ่ มีหงอน ตาสีแดง มีเกร็ดมากมายหลายสีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตระกูล เมื่อเวลาออกหากินสามารถแปรสภาพเป็นงูใหญ่งูเล็กได้ ปกติพญานาคจะมีสภาวะเป็นทิพย์ คือ สามารถเนรมิตตัวเองให้มีสภาวะเป็นมนุษย์ หรือเนรมิตตัวเองให้เป็นทิพย์ภาวะได้ 
พระคาถาที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ภิกษุแผ่กุศลแผ่เมตตาให้กับบรรดาตระกูลพญางูที่มีพิษดุร้ายทั้ง ๔ ตระกูล ได้แก่ “ขันธปริตร” เพื่อคุ้มครองป้องกันตนเองจากสัตว์ร้ายมีพิษ อสรพิษ ยาพิษทั้งปวง จึงถือว่าเป็นพระคาถาอีกบทที่เป็นมงคลในการแผ่เมตตาและขอบารมีจากพญานาคราชทั้ง ๔ ตระกูล ปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้
พญานาคราช ๔ ตระกูล นั้น ได้แก่
วิรูปักโขนาคราช คือ พญานาคราชตระกูลที่มีผิวกายหรือเกร็ดสีทอง วิรูปักโขนาคราชยังเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ประจำทิศตะวันตก ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นตระกูลพญานาคที่ใหญ่ที่สุด
เอราบถนาคราช คือ พญานาคราชตระกูลที่มีผิวกายหรือเกร็ดสีเขียว
ฉัพยาปุตตะนาคราช คือ พญานาคราชตระกูลที่มีผิวกายหรือเกร็ดสีรุ้ง
กัณหาโคตมะนาคราช คือ พญานาคราชตระกูลที่มีผิวกายหรือเกร็ดสีดำ
     พญานาคเกิดได้ทั้ง 4 แบบ คือ
๑. โอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที
๒. สังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม
๓. ชลาพุชะ เกิดจากครรภ์
๔. อัณฑชะ เกิดจากฟองไข่
พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครอง ที่อยู่ของพญานาค มีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เหล่าพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักโขนาคราช นาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ หรือ หวงในทรัพย์สินเงินทองมากเกินไป ไม่ใส่ใจเรื่องการทำบุญสร้างกุศล เมื่อสิ้นอายุขัยก็ได้ไปเกิดเป็นนาค เพื่อเฝ้าสมบัติในใต้บาดาลพิภพ
เนื่องจากพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ใต้พิภพบาดาล ดังนั้น หากปราถนาในทรัพย์แห่งพญานาค ก็ต้องมีความปราถนาที่อยากได้สมบัติอันเป็นความปราถนาที่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฐิ กล่าวคือ มีความอยากได้มีเจตนาอันเป็นกุศล แล้วให้สร้างกุศลที่เป็นมงคลแล้วอธิษฐานเอา คือ เมื่อสร้างบุญให้ทาน ประกอบการบุญการกุศลต่อพระพุทธศาสนา บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ หรือเข้าในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ๑-๓-๕-๗ วันก็ตามที วันที่ลาศีล๘ รับศีล๕ หรือลาสิกขานั้น ก็ให้เปล่งวาจาอธิษฐาน ขออุทิศบุญกุศลให้พญานาคราช ทั้งนี้เนื่องจากพญานาคเป็นสภาวะทิพย์ที่ปราถนา “บุญ” และการปฏิบัติธรรม การสร้างบุญตามกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ และบุญกุศลทั้งหลาย นั่นเอง
การสวดอธิษฐานขอพร
พระคาถาที่เกี่ยวข้องกับพญานาคราช ที่ควรจะสวดก่อนนอนทุกคืน คือ ตั้งนะโม ๓ จบ, เจริญบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ (อิติปิโสฯ) แล้วสวดบท “ขันธปริตร” แล้วอธิษฐาน จะมีความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจากภยันตราย แล้วอาจจะเกิดอัศจรรย์ ได้สมบัติพญานาค ทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภ ร่ำรวยมั่งคั่ง บ้านเรือนที่ดินเจริญรุ่งเรืองมั่นคง เกิดเมตตามหานิยมแก่ผู้ศรัทธา
คาถาบูชาพญานาคราช
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิเม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
(ข้าแต่พญานาคราช ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพ จงสำเร็จแก่ท่าน ขอให้ท่านประทานแก้วแหวนเงินทอง ตลอดจนโชคลาภบารมี เดช เดชะ สมบัติ ให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
พิธีพุทธา - เทวา - มังคลาภิเษก
1.พิธี ณ.พระอุโบสถ วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. 18 ก.พ.54 อธิษฐานจิตปลุกเสกโดย
- พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธฯ กทม.
- พระสิทธิพัฒนาธร วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
- พระครูวิมลจัมโทภาส วัดใหญ่สว่างอารมย์ จ.นนทบุรี
- พระครูปลัดธรรมวงค์ศานุวัฒน์ วัดแค จ.สุพรรณบุรี
2.พิธี ณ.พระอุโบสถ วัดแค จ.สุพรรณบุรี 4มี.ค.54 อธิษฐานจิตปลุกเสกโดย
- หลวงพ่อพูล วัดบ้านแพน จ.อยุธยา
- หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา
- หลวงพ่อชอบ วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี
-หลวงพ่อสมชาย วัดไผ่ไม้แปลก จ.สุพรรณบุรี
3.พิธี ณ.พระอุโบสถ วัดไผ่เงิน กทม. 5มี.ค.54 อธิษฐานจิตปลุกเสกโดย
- พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธฯ กทม.
- พระสรภาณโกศล วัดไตรมิตร กทม. (เจ้าคุณ)
- พระครูวิมลจัมโทภาส วัดใหญ่สว่างอารมย์ จ.นนทบุรี
- พระครูพิศาลจริยาภิรม วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม