เหรียญพญาเต่ามังกร เศรษฐีรวยพันล้าน

เหรียญพญาเต่ามังกร เศรษฐีรวยพันล้าน (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

เหรียญพญาเต่ามังกร เศรษฐีรวยพันล้าน

ประวัติพระครูโกศลนวการ
หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม นครปฐม เดิมชื่อ นายปั่น รูปสม เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2472 บิดาชื่อ นายกัน รูปสม มารดาชื่อ นางปัด รูปสม บ้านเดิมอยู่ที่ เลขที่1 ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที 26 มีนาคม 2496 ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดสนามแย้ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมี พระครูจริยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดลูกแก เป็นพระอุปชฌาย์ พระครูพุทธสรโสภณ เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการหลิว เจ้าอาวาสวัดสนามแย้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากที่บวชแล้วใด้ตั่งใจศึกษาปริยัติธรรม จนสอบได้ นักธรรม ตรี โท เอก ตามลำดับ จึงใด้มาศึกษาไสยเวทย์ คาถา พุทธาคมต่างๆ โดยได้ไปขอเรียนกับ ผู้เป็น พระอนุสาวนาจารย์ซึ่งคือ พระอธิการหลิว ปณณโก เจ้าอาวาสวัดสนามแย้ หรือที่ทุกๆท่านรู้จักในนาม เทพเจ้าแห่งพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง หลวงปู่หลิวได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้จนหมดสิ้น จึ่งได้บอก ให้ไปเรียนกับพระเกจิรูปหนึ่ง เกจิอาจารย์ที่หลวงปู่หลิว บอกให้หลวงปู่ปั่น ไปเรียนนั่นคือ หลวงปู่หนู ฉินนกาโม วัดทุ่งแหลม ผู้เป็นเอก แห่ง มนุมานเชิญธง และยังได้เรียนกับหลวงพ่อหว่าง ธมมสโร วัดกำแพงแสน ท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เป็นสหธรรม หลวงพ่อเต๋ คงทอง หลวงพ่อลำเจียกติสสโร วัดศาลาตึก หลวงพ่อจุ่น ฐานิสสโร วัดเขาสะพายแร้งอีกรูปหนึ่งที่จะไม่กล่างถึงไม่ใด้ คือ พระครูสถิตวุฒิคุณ (หลวงพ่อปลั่ง เขมจาโร) วัดหนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม ในปี2516 หลวงปู่หลิวได้ทำการจัดสร้างเหรียนเต่า รุ่นแรกภายในพิธีปลุกเสก หลวงปู่หลิว ได้ให้หลวงปู่ปั่นร่วมเสกด้วย ช่วงก่อนวันพิธี หลวงปู่หลิว ได้กล่าวว่า เราได้ถ่ายทอดวิชาพญาเต่าเรือน ให้จนหมดสิ้นแล้ว ท่านทำ เราทำ ก็เป็นตำหรับเดี่ยวกัน และในปี2520 มีการจัดสร้างพญาเต่าเรือน ขนาด 40 นิ้ว เนื้อเรซิ่น ณ วัดไทรทอง จนปี2530 หลวงปู่หลิวได้เริ่มสรา้งวัดไร่แตงทอง และได้มีศิษย์ ทำการสร้างเต่าขนาด40นิ้วเนื้อทองเหลือง หลวงปู่หลิวจึงได้มอบตัวเก่า ที่เป็นเรซิ่นสร้างปี2520 ให้มาอยุ่วัดหนองกระทุ่มจนถึงปัจจุบัญ หลวงพ่อหว่าง วัดกำแพงแสน ก็เป็นพระอาจารย์ของ หลวงปู่แผ้ว ปวโร เช่นกัน ในปี2559 ที่มีการจัดสรา้งเหรียญอายุยืน หลวงปู่สาย ฐานธมโม มีการนิมนต์เกจิ เพื่ออฐิฐานจิต หลวงปู่ปั่น ก็เป็นเกจิ 1 ใน39 รูป และท่านเอง ก็เป็นเพื่อนสนิทกับ หลวงปู่สาย วัดหนองรี อีกด้วย ปัจจุบัน อายุ 89ปี พรรษา 65