เหรียญพระพุทโธคลัง รุ่นคลังจักรพรรดิ์

เหรียญพระพุทโธคลัง รุ่นคลังจักรพรรดิ์ (5 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

        พระพุทโธคลังเป็นพระพุทธรูปที่คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ได้อธิษฐานธรรมไว้เพื่อประดิษฐานไว้บนยอดโบสถ์วัดสารนารถธรรมาราม จ.ระยอง โดยอัญเชิญคุณพระรัตนตรัยจากองค์พระพุทโธคลัง เพื่อขอให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเรียกลาภผลเงินทองเข้าประเทศ และหากแปลความหมายของคำว่าพุทโธคลังกันแบบตรงๆ ตัวก็น่าจะหมายความว่าคลังหรือแหล่งที่รวบรวมทรัพย์แห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นั่นคือ โภคทรัพย์อันแปลเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์

        ดังนั้นพระพุทโธคลังของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติมที่ได้อธิษฐานธรรมไว้จึงมีความหมายอันเป็นมงคลนามทั้งทางโลก และทางธรรมจึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับประเทศที่ผู้ทรงธรรมอภิญญาได้มอบไว้แก่คนไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้เป็นพุทธานุสติสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

        คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ได้อธิษฐานธรรมพระพุทโธคลังไว้เพียงองค์เดียว โดยว่ากันว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ ขณะที่คุณแม่บุญเรือนกำลังเก็บดอกไม้ ได้นิมิตบทเพลงส่งลงมาจากสวรรค์ มีเนื้อความว่า "บุญปลอดยอดยิ่งหญิงสยาม มีใจงามเก็บดอกไม้ได้ส่งเสริม ถิ่นไทยเดิมอุดมสมสมัย ทั้งหญิงชายรักชาติศาสนา แต่ก่อนไรไทยเฟื่องฟ้า กู้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ฯ"