เหรียญมหายันต์ เทพพระราหู วัดศรีษะทอง

เหรียญมหายันต์ เทพพระราหู วัดศีรษะทอง (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

เหรียญมหายันต์ เทพพระราหู วัดศีรษะทอง

พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดศรีษะทอง นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 14.39 น. โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ พระเทพมงคลรังสี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ พระโสภณธรรมเมธี วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพฯ พระสมุทรวชิรโสภณ วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม พระครูโสภิตวิริยาลังการ (พระอาจารย์อิฐ) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม พระครูวิมลศิลาภรณ์ (หลวงพ่อพูนทรัพย์) วัดอ่างศิลา ชลบุรี พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา พระวินัยเวที (หลวงพ่ออำนวย) วัดเสนาสนามราม พระนครศรีอยุธยา พระครูสุวรรณศีลาภรณ์ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว พระนครศรีอยุธยา พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรคุณธาดา (หลวงพ่อทองกลึง) วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี พระโสภณพัฒนากร วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ หลวงพ่อรวย วัดครุใน สมุทรปราการ พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อป่วน) วัดบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา พระพิพัฒน์คณาภรณ์ (หลวงพ่อทองหล่อ) วัดพรหมรังสี ลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ ลพบุรี พระวิมลสุตาภรณ์ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี และครูสิริปุญญาภิวัฒน์ วัดสำโรง นครปฐม เป็นต้น