เหรียญมหาโภคทรัพย์ พระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อเงินล้าน วัดนาคกลางวรวิหาร

เหรียญมหาโภคทรัพย์ พระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อเงินล้าน วัดนาคกลางวรวิหาร (4 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90


รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

พระบูชาและเหรียญพระปัจเจกพุทธเจ้า (หลวงพ่อเงินล้าน) หรือเหรียญมหาโภคทรัพย์ หลังพระคาถาเงินล้าน

อาราธนาเหรียญพระปัจเจกพุทธเจ้า (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)

"อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่ง แก่มะอะอุนี้ด้วยเทอญ

นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ อุอากะสะ จะ มะหาลาโภ

พุทโธ ลาภัง ภะวันตุ เม พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนานัง

พุทธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม"

แลัวสวดพระคาถาเงินล้าน ๓ จบ ๙ จบ ๓๐ จบ ๕๖ จบ หรือ ๑๐๘ จบก็ได้ ตามกำลังศรัทธา และความเพียร

 

พิธีพุทธาภิเษก

พิธีปลุกเสก ณ พระอุโบสถวัดนาคกลางวรวิหาร เสกตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2566

 

พระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อเงินล้าน เหรียญมหาโภคทรัพย์

พระปัจเจกพุทธเจ้า หลวงพ่อเงินล้าน เหรียญมหาโภคทรัพย์

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม และศาลาบูรพาจาริยานุสรณ์ วัดนาคกลางวรวิหาร

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

วัดนาคกลางวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ