เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม รุ่น 100 ปี เสด็จประพาสยุโรป

เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม รุ่น 100 ปี เสด็จประพาสยุโรป (4 สินค้า)