เหรียญเสมาอุดมทรัพย์ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย

เหรียญเสมาอุดมทรัพย์ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย พระภาวนาจารย์เมืองอยุธยา ที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้พัฒนาวัดสุทธาวาส จากเดิมที่เป็นวัดธรรมดาทั่วไป จนเป็นที่รู้จักแก่สาธุชน ว่า “ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ” เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๓ งานที่หลวงพ่อรักษ์ ตั้งใจปฏิบัติมาโดยตลอด คืองานด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในรูปแบบของการสอนปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน โดยเริ่มทำมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการจัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมจัดจะขึ้นทุก วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของสิ้นเดือน ตลอดทั้งปี โดยมี หลวงพ่อรักษ์ เป็นอาจารย์สอน เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งยังแสดงถึงความเมตตา ของหลวงพ่อ ที่มีเมตตาหวังดีต่อศิษยานุศิษย์และสาธุชน ที่หวังให้ลูกศิษย์ทุกคนมีศีลสมาธิปัญญาที่ดี และยังมีสุขติเป็นที่ไป อีกทั้งมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดไป หลวงพ่อรักษ์ ท่านกล่าวว่า “ ตราบใดที่ ยังมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน-สมถะกรรมฐาน อยู่ตลอด พระพุทธศาสนานี้ก็จะอยู่คู่โลกตลอดไป” ที่สำคัญ หลวงพ่อท่านสืบสายตำราวิชาอาคม ของอดีตเกจิดังมากมาย อาทิ. ตำราวิชาสายวัดประดู่โรงธรรม จ.อยุธยา , หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว,หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก , หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ,หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หลวงพ่อเต๋ คงทอง เป็นต้น โดยศึกษาเรียนวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์กว่า ๒๐ รูป มี หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ,หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม ,หลวงพ่อรวย วัดตะโก ,หลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ ,ท่านพ่อเขียน วัดกะทิง และ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เป็นต้น เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้กับ หลวงพ่อรักษ์ มาโดยตรง ที่สำคัญหลวงพ่อรักษ์ ท่านคือพระเถระผู้ดำริ ริเริ่มการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากงานสำคัญนี้ ด้วยน้ำใจเมตตาแก่มวลมหาประชาชน หลวงพ่อท่านเดินทางไปแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึง ช่วยเหลือสาธารณะสงเคราะห์ ตามเขตชุมชนถิ่นทุระกันดานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภาคกลาง ภาคเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ หลวงพ่อรักษ์จะเน้นย้ำอมบรมเยาวชนให้เป็นคนดี และ มอบเงินทุนสนับสนุนส่งเสริม นักเรียนที่ยากจน โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาปีละหลายร้อยหรือเป็นพันคน ตลอดทุกปี

อุดมทรัพย์1