ไอ้ไข่ มหาโชคโภคทรัพย์ (6 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

วันที่ 19 ต.ค. ที่วัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีการประกอบพิธีเททองและเทวาภิเษกไอ้ไข่รุ่น “มหาโชคโภคทรัพย์” โดยมี พระราชวิสุทธิกวี หรือเจ้าคุณไมตรี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เป็นตำนานแห่งการจัดสร้างจตุคามรามเทพรุ่นเจดีย์รายอันโด่งดังไปทั่วประเทศเป็นประธานพิธีและประธานจัดสร้าง ทั้งนี้ ระหว่างที่พราหมณ์ กำลังประกอบพิธีบวงสรวงและเททอง ได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด ทำให้ผู้ร่วมพิธีต่างอัศจรรย์ใจพร้อมกับยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสาธุ สาธุพร้อมกัน หลังเสร็จพิธี พระราชวิสุทธิกวี เปิดเผยว่า ร่วมกับพระครูภาวนาโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี จัดสร้างไอ้ไข่รุ่นมหาโชคโภคทรัพย์ จะประกอบพิธีมหามงคล 5 พิธีใหญ่ วาระที่ 1 ประกอบพิธีจัดสร้างเหรียญนำฤกษ์ วาระที่ 2 เทวาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ และขอบารมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดวังตะวันออก วาระที่ 3 เททองชุดกรรมการในฤกษ์ ณ วัดพระมหาธาตุ วาระที่ 4 มหาพุทธาเทวาภิเษกวันเพ็ญ ณ พระบรมธาตุเจดีย์ และวาระที่ 5 สมโภชญัตติดวงจิตไอ้ไข่มหาโชคโภคทรัพย์ ณ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช สำหรับไอ้ไข่รุ่นมหาโชคโภคทรัพย์มีมวลสารไอ้ไข่ย้อนยุคปี 2528 ที่ได้รับมอบจากพ่อท่านสูติ วัดในเตา เกจิชื่อดังสายเขาอ้อ ที่ร่วมปลุกเสกไอ้ไข่ตั้งแต่รุ่นแรก และเป็นผู้อัญเชิญดวงจิตไอ้ไข่มาประสิทธิตามตำรับโบราณแห่งการสร้างไอ้ไข่ เป็นมวลสารสำคัญ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์ วัดพระมหาธาตุให้กับพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา สร้างอาคารอเนกประสงค์วัดป่าธรรมโสภณ และสมทบทุนเปิดศูนย์โรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19

พิธีพุทธาพิเษก

ณ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

มหาโชค1

มหาโชค2

มหาโชค5

ไอ้ไข่รุ่นมหาโชคโภคทรัพย์ มีการจัดสร้างเหรียญทองคำ จำนวน 29 เหรียญ
เหรียญสแตมป์ จำนวน 9,999 เหรียญ
เหรียญเสมาซุ้มพญานาคจำนวน 2,999 เหรียญ
รูปหล่อสูง 108 ซม. จำนวน 38 องค์
สูง 18 นิ้ว จำนวน 398 องค์
สูง 3.8 ซม. จำนวน 1,999 องค์
และ สูง 3.6 ซม. จำนวน 9,999 องค์ เป็นต้น