รักษากาย รักษาใจ เพื่อผู้สูงอายุ (3 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ปรารภกับนายเติม นางจ่าง พรมจีน
พร้อมด้วยบุตรธิดา ถึงการจัดสร้าโรงพยาบาล เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาสดังกล่าว เป็นสาธารณประโยชน์ ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป นายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดาจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 7 ไร่ ซึ่งบริเวณติดกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ให้พระราชพิพัฒน์โกศล ดำเนินการสร้างโรงพยาบาล
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันประสูติครบรอบ 100 พรรษา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณ.ณสิริมหาเถร) องค์ที่ 17 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ฯพณฯ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ มาโดยลำดับ อาทิ

1. อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง 5. อาคารโรงโภชนาการ 1 หลัง
2 .อาคารผู้ป่วยใน 1 หลัง 6. อาคารร้านค้า
3. อาคารโรงนึ่งกลาง 1 หลัง 7.อาคารห้องดับจิตร
4. อาคารหอพักพยาบาล 1 หลัง

ตลอดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกแบบและปรับปรุงสถานที่ เช่น
ทำกำแพง เทคอนกรีต จัดสวน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้ินค่าก่อสร้างทั้งหมด 189,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และสมทบโดยกรุงเทพมหานครตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมีความหมายว่า "พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง"
เปิดบริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2542