๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เข้าถวายมุฑิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๔๘ ปี หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนก โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล 
บริษัททเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เป็นผู้แทนเข้าถวายมุฑิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๔๘ ปี 
ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย พธ.ม.) เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถวายมุฑิตาสักการะ เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี หลวงพ่อทองหล่ำ ยโสธโร

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ / โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัททเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เป็นผู้แทนเข้าถวายมุฑิตาสักการะ เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี 
หลวงพ่อท่านพระครูนิวิฐสาธุวัตร (หลวงพ่อทองหล่ำ ยโสธโร) นธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ.,M.P.A. 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกองน้อย /เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เข้าถวายสักการะในโอกาสเข้าพรรษา ท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา

โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสเข้าพรรษา ท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๒ รวมสุดยอดวัตถุมงคล “หลวงพ่อพระพุทธโสธร”  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๖๘๖.๖๖ บาท มีท่านพระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ประธานจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อ (สมเด็จทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อสื่บไป

กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ถวายสักการะท่านพระครูโสภณจิตตาภิรม (จำนงค์ จิตตสุโ) เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา

โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะท่านพระครูโสภณจิตตาภิรม (จำนงค์ จิตตสุโ) เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์โครงพระ กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ปี 2562 รวมสุดยอดวัตถุมงคล “หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๐ บาท มีพระครูโสภณจิตตาภิรม เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง เป็นผุ้รับมอบเพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฎิสงฆ์ และซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดปราสาททอง สืบไป

กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถวายสักการะท่านพระครูปิยวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโคกเลาะ / รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา

โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะท่านพระครูปิยวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโคกเลาะ / รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ และพระอาจารย์วินัย สุทฺธสีโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโคกเลาะ โดยมีคุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์โครงพระ ได้ถวายพัดลม กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ปี 2562 รวมสุดยอดวัตถุมงคล “หลวงปู่ถ้า อนาลโย” และ รุ่น “สองคณาจารย์ มหาชัยมงคล ลาภผลพูนทวี” วัดโคกเลาะ จ.อำนาจเจริญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๖,๙๑๔ บาท มีพระอาจารย์วินัย สุทฺธสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกเลาะ เป็นผุ้แทนรับมอบเพื่อสมทบทุนในการซ่อมแซมหลังคาศาลาสามัคคีธรรม วัดโคกเลาะ

สืบไปกาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถวายสักการะท่านพระอารย์เฉลิมรัฐ อรุโณ ประธานที่พักสงฆ์ป่าโนนเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา

โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะท่านพระอารย์เฉลิมรัฐ อรุโณ ประธานที่พักสงฆ์ป่าโนนเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีคุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์โครงพระ ได้ถวายพัดลม และสังฆทาน กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลสุดยอดวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน รุ่น “พยัคฆ์จ้าวพยุห์” หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่น “พยัคฆ์ขุนหาญ” และ รุ่น “หมุนแสนล้าน” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๑,๒๒๖ บาท มีพระอาจารย์เฉลิมรัฐ อรุโณ รับมอบเพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิสงฆ์ และบูรณะศาลาที่พักสงฆ์ป่าโนนเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สืบไปกาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถวายสักการะหลวงพ่อพรชัย พุทฺธสาโร สำนักสงฆ์ศิริเทพสังวรณ์ ถ้ำน้ำย้อย ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา

โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะหลวงพ่อพรชัย พุทฺธสาโร หรือลูกศิษย์เรียกท่านว่า “หลวงตาชัยเคราเหล็ก” แห่งสำนักสงฆ์ศิริเทพสังวรณ์ ถ้ำน้ำย้อย ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีคุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์โครงพระ ได้ถวายพัดลม กาลนี้ได้สนทนาธรรม กับหลวงพ่อ และหลวงพ่อก็ให้ข้อคิดคติธรรม เพื่อเป็นแนวแห่งการดำเนินชีวิตสืบไป กระผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้กับคณะผมได้เข้ากราบสักการะ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถวายมุฑิตาสักการะ เจริญอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี ท่านเจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ (หลวงพ่อดำเนิน จิตฺตโสภโณ)

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  
คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ / โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัททเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เป็นผู้แทนเข้าถวายมุฑิตาสักการะ เจริญอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี  ท่านเจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ (หลวงพ่อดำเนิน จิตฺตโสภโณ) นธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดนาคกลาง วรวิหาร กรุงเทพฯ 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถวายป้ายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ท่านพระปลัดธิชานนท์ โยนิจ เจ้าอาวาสวัดเวียงมนมงคลพนาราม

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา

โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้มอบถวายป้ายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี 2562  โดยมีท่านพระปลัดธิชานนท์ โยนิจ เจ้าอาวาสวัดเวียงมนมงคลพนาราม ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นผุ้รับมอบ และท่านอาจารย์สุบิน นะหน้าทอง ประธานมูลสุบินนิมิต ร่วมมอบถวาย โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๑,๑๓๒.๗๘ บาท มีท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบเพื่อหาปัจจัยในการร่วมบุญก่อสร้างวัด และบำรุงเสนาสนะภายในวัดเพื่อสืบทอดเป้นมรดกทางพระพุทธสาสนาสื่บไป

กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 : ถวายสักการะในโอกาสเข้าพรรษา ท่านพระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา
โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้เข้าถวายสักการะในโอกาสเข้าพรรษา ท่านพระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ โดยมี คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการพิเศษ (โครงพระ) และทีมงาน

กาลนี้ได้ทำพิธีมอบป้ายและ
ถวายปัจจัยจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล ของปี ๒๕๖๒  วัตถุมงคลพระอาจารย์โชคดี อันได้แก่พญาสาริกาเศรษฐี ไม้กาฝากรัก ตะกรุดสุริยะประภา ดวงดีมีทรัพย์ พระปิดตาเสาร์๕ ผ้ายันต์นะขุนแผน ผ้ายันต์พระขุนแผนโภคทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕.๓๓๕.๔๔ บาท มีท่านพระครูวศินปริยัตยากร หรือ  พระอาจารย์โชคดี เป็นผู้รับมอบเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระปริยัติธรรม ในความอุถัมภ์ “พระครูวศินปริยัตยากร”  (สมภูมิ สมจิตโต)  

กาลนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล มา ณ โอกาสนี้

แสดง  10 20 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5