พระกริ่งมหาสันติงหลวง เนื้อทองสัมฤทธิ์ เลี่ยมกรอบ
รหัส :  212134010
false
false
false
false
true
false

พระกริ่งมหาสันติงหลวง เนื้อทองสัมฤทธิ์ เลี่ยมกรอบ

รหัส : 212134010
  • เมตตา บารมี แคล้วคลาดปลอดภัย อาราธนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา
  • ชนวนเก่าของวัด แผ่นจารพระเกจิทั่วประเทศ
  • สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม “บูรพาจริยานุสรณ์” และบูรณะพระอารามวัดนาคกลางวรวิหาร
  • พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
฿ 250

ใช้ได้ตั้งแต่  05/04/2018 - 24/03/2023
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

สำหรับสมาชิก ALL member

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน

วัตถุมงคลยอดนิยม

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส) 9 x 14 x 6 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.5 กก.

พระกริ่งมหาสันติงหลวง เนื้อทองสัมฤทธิ์ เลี่ยมกรอบ

พระเกจิ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร, หลวงพ่อรวย วัดตะโก, หลวงพ่อสิน หลวงพ่อเชย วัดละหารไร่

ชื่อวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

พุทธคุณ : เมตตา บารมี แคล้วคลาดปลอดภัย อาราธนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนและผู้บูชา

เนื้อวัตถุมงคล : โลหะ

ขนาดวัตถุมงคล : 4.3x2.5 ซม.

น้ำหนักวัตถุมงคล : 0.1 กก.

จำนวนจัดสร้าง : 2560 องค์

 

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

“พระกริ่งมหาสันติงสมปรารถนา”

พระกริ่งมหาสันติง สมปรารถนา เกิดจากความศรัทธาใน “พระคาถามหาสันติงหลวง” หรือ “พระคาถาอุปปาตะสันติ” พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่ 

ถือเป็นวรรณคดีบาลีล้านนาไทย แต่งขึ้นตามคำอาราธนาของพระเจ้าสามฝั่งแกน ประมาณปี พ.ศ.1949 ดย พระมหามังคละสีละวังสะเถระ จำนวน 271 พระคาถา 

เพื่อระงับเหตุร้าย และสร้างสันติสุข

คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย แต่งโดยพระมหามังคละสีลวังสะ พระเถระชาวเชียงใหม่ สมัยพระเจ้าติโลกราช 

รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1985-2030)

เชียงใหม่สมัยนั้น โจรผู้ร้าย และคนอันธพาลชุกชุม เมื่อท่านให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชน สวดมนต์บทนี้แล้ว เหตุร้ายๆก็กลับกลายเป็นเรื่องดี

ต่อมาคัมภีร์อุปปาตะสันติไปแพร่หลายในประเทศพม่า ชาวพม่านิยมสวดในงานพิธีสืบชะตา งานขึ้นบ้านปีใหม่ ต่อเนื่องกว่าห้าร้อยปี คนไทยเองเกือบไม่รู้จัก

จนเมื่อ พ.ศ.2500 พระธรรมคุณาภรณ์ (เช้า ฐิตปัญโญ) วัดมหาโพธาราม นครสวรรค์ ได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่า จากพระอาจารย์ภัททันตะธัมมานันทะ วัดท่ามะโอ ลำปาง 

แปลเป็นภาษาบาลีอักษรไทย ผู้ใดได้สวดหรือได้ฟังอุปปาตะสันติ ความวิบัติย่อมไม่มีมาแผ้วพาน ได้รับความอิ่มใจในกาลทุกเมื่อ ยาพิษและศัสตราวุธย่อมไม่มากล้ำกราย 

ชนะข้าศึกทั้งมวล โรคาพยาธิไม่เบียดเบียนเจริญด้วยทรัพย์สฤงคาร ภัยจากมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ร้าย ย่อมสงบไป ทวยเทพและเทวดาทั้งหลาย 

ท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลาย จักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคล
 

คัมภีร์นี้เป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสรรเสริญพระคุณของผู้ทรงคุณทรงฤทธิ์และทรงอำนาจต่างๆ 

ทำให้เกิดอานุภาพที่เชื่อกันว่าสามารถขจัดปัดเป่าเภทภัยด้านร้ายทั้งปวงให้กลายเป็นดีได้ด้วยอานุภาพของมนต์บทนี้ ที่อ้างคุณของพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

บ้านเมืองและสังคมจะมีแต่ความสงบสุข ปราศจากโรคภัยเหตุร้ายทั้งปวง ให้คุณทั้งผู้สวดและผู้ฟังโดยถ้วนทั่ว ทั้งนี้ 

บุคคลและสภาวะที่อ้างถึงในคัมภีร์อุปปาตะสันติมี 13 ประเภทคือ

พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตถึงปัจจุบัน(เน้นที่ 28 พระองค์)

พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าในอนาคต 1 พระองค์คือพระเมตไตรย

โลกุตตรธรรม 9 และพระปริยัติธรรม 1

พระสังฆรัตนะ

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ 108 รูป

พระเถรีชั้นผู้ใหญ่ 13 รูป

พญานาค

เปรตบางพวก

อสูร

เทวดา

พรหม

บุคคลประเภทรวม เช่น เทวดา ยักษ์ ปีศาจ คือผีที่ทำสิ่งใด ๆ อย่างโลดโผน และวิชชาธรหรือพิทยาธร (สันสกฤตเรียกวิทยาธร) 

ภาษาอังกฤษเรียกว่าพวกเซอเร่อหรือพ่อมด แม่มด หรือผู้วิเศษ พวกวิชชาธร เป็นพวกรอบรู้เรื่องเครื่องรางและทำเสน่ห์ต่างๆ ไปทางอากาศได้


คาถาอุปปาตะสันติ (บทสวดสงบเหตุร้าย)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ.

ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

พิธีพุทธาพิเษก

ณ พระอุโบสถ วัดนาคกลางวรวิหาร,วัดตะโก จ.อยุธยา, วัดละหารไร่ จ.ระยอง

พระเจ้าตากวัดนาคกลาง1

พระเจ้าตากวัดนาคกลาง2

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม “บูรพาจริยานุสรณ์” และบูรณะพระอารามวัดนาคกลางวรวิหาร

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 

หมายเหตุ

1.พระแต่ละองค์อาจแตกต่างจากภาพ เนื่องจากเป็นพระเก่าที่สะสมไว้อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัตถุมงคล และกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลก่อนออกจากร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

3.วัตถุมงคลอาจมีคราบดำ มีรูหรือรอยต่างๆที่เกิดจากกรรมวิธีการสร้าง หน้าตาอาจไม่คมชัด ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพระแต่ละองค์ ทางวัดขออนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญมา ณ โอกาสนี้

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน