ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี
รหัส :  230845010

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

รหัส :  230845010
  • 9786161824112
  • ย้อนเรื่องราวความรักของพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน
  • รวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4อสงไขยหนี่งแสนมหากัป
ราคาปกติ:  ฿ 299
บูชา  ฿ 269
ประหยัดทันที  ฿ 30
ใช้ได้ตั้งแต่  18/06/2018 - 16/10/2019
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่ เซเว่นอีเลฟเว่น
การันตีพระแท้จากวัด

วัตถุมงคลยอดนิยม

Packaging Dimension (WxLxH) 14.4x21x1.6 cm
Weight Detail 0.397 kg

เนื้อหาโดยสังเขป

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

          รวบรวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4อสงไขยหนี่งแสนมหากัป แสดงให้เห็นถึงความร่วมสุข ร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ แม้แต่บุตร ธิดา เลือดเนื้อ ร่างกาย ชีวิตของนางก็สละให้ได้

          นับเป็นเวลา ๔ อสงไชยแสนกัป ที่เธอเฝ้าติดตามสร้างบุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มายาวนาน ร่วมสุขทุกข์และยินดีเสียสละแม้กระทั่งชีวิตจวบจนพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงจบกิจอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้ชื่อว่า "นางแก้ว" รวบรวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4อสงไขยหนี่งแสนมหากัป แสดงให้เห็นถึงความร่วมสุข ร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ แม้ แต่บุตร ธิดา เลือดเนื้อ ร่างกาย ชีวิตของนางก็สละให้ได้ ใน "ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี"

          เรามักรู้จักหรือเคยได้รับรู้เรื่องของพระนางยโสธราพิมพาว่าเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระมารดาของพระโอรสราหุล และทรงบวชเป็นภิกษุณีแล้วบรรลุธรรมในที่สุด แต่หากย้อนไปในอดีตชาติก็จะนึกถึงเพียงชาติเดียวคือ พระนางมัทรี ผู้เป็นพระมเหสีของพระเวสสันดร นี้คือภาพจำส่วนใหญ่

          ขณะที่เรื่องราวในภพชาติอื่นๆ เช่นใน ๑๐ ชาติสุดท้ายคนมักจะจดจำหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของพระโพธิสัตว์เท่านั้น ทั้งๆ ที่ "นางแก้ว" ผู้ติดตาม ร่วมสร้างบารมีมากับพระโพธิสัตว์ตลอด ๔ อสงไชยแสนกัป แม้บางชาติจะพลัดพรากจากกันบางชาติไม่ได้เป็นคู่ครองกัน แต่ก็เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนร่วมบุญกันมายาวนาน

          ซึ่งพระโพธิสัตว์จะไม่สามารถสั่งสมบารมีได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือยินยอมพร้อมใจจากคู่ครอง เพราะบางชาติก็ถูกยกให้เป็นภริยาของผู้อื่น บางชาติถึงกับต้องสละเลือดเนื้อและชีวิต ซึ่งสิ่งหล่านี้ไม่สามารถตัดใจสละกันได้ง่ายๆ แต่พระนางทรงเสียสละมาแล้วทุกอย่างด้วยความเต็มใจและยินดีที่จะร่วมสร้างบุญบารมีไปกับพระโพฺธิสัตว์ที่ปรารถนาในพระโพธิญาณอย่างไม่ย่อท้อ นับเป็นคุณสมบัติของนางแก้วอันประเสริฐสุดและหาได้ยาก

          ดังความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า "ข้าแต่พระมหามุนี" หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนี คราวใดหม่อมฉันได้รับสุขหม่อมฉันย่อมอนุโมทนา และคราวใดที่ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจ หม่อมฉันยินดีแล้วในที่ทุกสถานเพื่อประโยช์แก่โพธิญาณของพระองค์"

          หนังสือ "ยโสธราพิมพา" นางแก้วคู่บารมี เล่มนี้ จึงมีเจตตาที่จะประกาศคุณธรรมความดีอันยิ่งใหญ่ของนางแก้วผู้เป็นคู่บุญคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า จิตใจข ของอิสตรีนี้ กล้าหาญ อดทน เด็ดเดี่ยว อดทน เด็ดเดียว และน่ายกย่องสรรเสริญไม่แพ้สัตบุรุษเลย

#สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ


สารบัญ

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

- พระภัททากัจจานาเถรี การปรากฏกายของพระเถรี

- สุมิตตาพราหมณี ปฐมจิตอธิษฐาน

- เจ้าหญิงประภาวดี ด้วยจิตคิดเกลียดชัง

- นางสุชาดา รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย

- วิสัยหเศรษฐีภริยา ตกยากเกี่ยวหญ้ามาทำงาน

- ภริยาช่างหม้อ ตัดใจลา ทิ้งสามี

- สัมมิลลหาสินีกุมารี ทิ้งกายตายริมทาง

- จอมนางแห่งพาราณสี ราชินีผมหงอก

- โกศลราชธิดา อดีตชาตินางทาสีเป็นมเหสีพระราชา

- พระสมุททวิชยาเทวี อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า

- อุทัยเทวี มเหสีพระเจ้าอุทัยราช

- พรหมทัตเทวี อดีตชาติที่ไม่พบกัน

- ธิดาช่างเหล็ก สะท้านใจเพียงได้ยินเสียง

- กุรุราชเทวี ผู้รักษากุรุธรรม

- สีดา ชายาพระราม

- โพธิปริพาชิกา ผู้ไม่ข้องในเมถุนธรรม


ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

ISBN : 9786161824112

ผู้แต่ง : ศิริวรรต์

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ

หน้า/จำนวนเล่ม : 308 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : 1 สี


เนื้อหาปกหลัง

          เรื่องราวในอดีตชาติจากหลายชาติภพ ของพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นนางแก้วคู่บารมี มหาอิสตรีที่ร่วมสร้างบุญบารมีมานับอเนกอนันต์ ร่วมติดตามเป็นคู่ครองของพระโพธิสัตว์มาตลอด ๔ อสงไชยแสนกัป ร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว ยอมสละทรัพย์สินเงินทองของมีค่า แม้แต่บุตรธิดากระทั่งร่างกาย เลือดเนื้อ และชีวิตก็สละให้ได้ เพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งความปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้การสนับสนุนและเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ ที่ทำได้ยากยิ่งของนางแก้วคู่บารมีเช่นนี้


รีวิวโดยสำนักพิมพ์

          ในหลายพันโกฏิกัปที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนยากจน คู่บารมีก็จะเกิดมาเป็นหญิงยากจน มีศีล มีจาคะ และมีปัญญา เสมอกัน เป็นคู่ครองที่มีความรักและความเข้าใจกันเป็นอย่างดี และในหลายร้อยชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีเดชาฤทธิ์ปกครองมหาทวีปทั้งสี่ และทวีปน้อยสองพันมีรัตนะเจ็ดประการคู่บารมีบรมโพธิสามภาร เมื่อนั้นคู่บารมีของพระองค์ก็จะบังเกิดเป็นพระอัครมเหสี เป็นอัตถีรัตนะ เป็นนางแก้วคู่บารมีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ

          หนังสือ ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี เล่มนี้เป็นการเล่าเรื่องอดีตชาติของนางแก้วคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งชาวพุทธรู้จักกันดีในหลายพระนาม คือ ยโสธรา พิมพา ยโสธราพิมพา หรือโคปาพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือเมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วมีนามว่า "พระภัททากัจจานาเถรี" เรื่องราวทั้งหลายได้เริ่มร้อยเรียง

          ตั้งแต่อดีตกาลแสนไกลที่พระนางได้เริ่มตั้งปฐมจิตอธิษฐานขอเป็นคู่บารมีกับพระโพธิสัตว์ด้วยใจศรัทธาทั้งที่ไม่รู้จักกัน ด้วยความปรารถนาที่ตั้งไว้ในครั้งนั้นได้ค่อยๆ ร้อยรัดให้นางแก้วและพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาพบกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ค่อยๆ ปรับศีล ปรับจาคะ ปรับปัญญาจนเสมอกัน จากนั้นทั้งสองจึงได้ครองคู่สร้างสมบุญบารมีร่วมกันในเกือบทุกชาติที่เกิดมา จนมาถึงชาติอันเป็นที่สุด

#ศิริวรรตน์

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน