หนังสือ จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ แก่นแท้การบำเพ็ญเพียร
รหัส :  223807010
false
false
false
false
true
false

หนังสือ จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ แก่นแท้การบำเพ็ญเพียร

รหัส : 223807010
  • 9786164551695
  • แก่นแท้การบำเพ็ญเพียร
  • แสดงอรรถกถาอธิบายความให้เห็นถึงความแตกต่างของหลักธรรมทั้ง ๓
฿ 565
฿ 595
5%
ประหยัด ฿ 30
ใช้ได้ตั้งแต่  18/05/2018 - 30/11/2021
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

สำหรับสมาชิก ALL member

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน

วัตถุมงคลยอดนิยม

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (WxLxH) 14.9x21.5x5.2 cm
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.843 kg

เนื้อหาโดยสังเขป

จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ แก่นแท้การบำเพ็ญเพียร

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย!

          อานาปานสติสูตรภาวนา ...ย่อมมีความหมายถึงการบำเพ็ญเพียรวาระจิตให้เจริญด้วยอานาปานสติสูตรที่ถูกแบ่งออกเป็น ๔ จตุกกะ มี ๑๖ ลำดับขั้นตอน เมื่อท่านทั้งหลายบำเพ็ญเพียรอานาปานสติสูตรถูกต้องตามธรรมแท้ ...จิตย่อมเจริญด้วยสมถะและวิปัสสนา ...อย่างไรก็ตาม... “อานาปานสติสูตรนั้น พระศาสดาเจ้าทรงบัญญัติให้เป็นหลักธรรมอันเอก ...ไม่ใช่หนทางเอก (มรรค) หรือเป็นมรรคภาวนา และอสังขตธรรม ...ซึ่งปรากฏชัดเจนอยู่ในพระไตรปิฎก” เพราะเหตุดังนี้...ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า... ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งถึงหลักธรรมเอก คือ อานาปานสติสูตร...ซึ่งมีวิถีในการบำเพ็ญเพียรที่เป็นแบบเฉพาะ ...พระศาสดาเจ้าจึงทรงบัญญัติให้เป็น “หลักธรรมเอก ไม่ใช่หนทางเอก”

          สำหรับ “มหาสติปัฏฐานสูตร” นั้น... พระศาสดาเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่า... “เป็นหนทางเอกของพระอรหันต์ทั้งหลาย” ...หมายความว่า... “พระอรหันต์ทุกรูป ไม่มียกเว้น...ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ด้วยการบำเพ็ญเพียรหนทางเอก คือ มหาสติปัฏฐาน ๔” ...ผู้บำเพ็ญเพียรถูกต้องตามธรรม...จิตย่อมเจริญด้วยสมถะและวิปัสสนา ...จิตจึงปรากฏการมองเห็นความจริงแท้ของสังขารธรรมทั้งหลายในระดับปรมัตถสภาวธรรม คือ “เกิดดวงตาเห็นธรรม นั้นเอง” ...มหาสติปัฏฐานสูตร ย่อมเป็นหลักธรรมอันลึกซึ้งและกว้างขวาง มากกว่าอานาปานสติสูตร ...พระศาสดาเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นหนทางเอกของพระอรหันต์ทั้งหลาย และมีเพียงหลักธรรมเดียวเท่านั้น...ที่ทรงบัญญัติให้เป็นหนทางเอกของพระอรหันต์ทั้งหลาย”

          สำหรับ “กายคตาสติสูตร” ...นับเป็นอสังขตธรรมในทางพระพุทธศาสนาตามการบัญญัติของพระศาสดาเจ้า ...เพราะเหตุนี้... กายคตาสติสูตรย่อมมีความลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่า...อานาปานสติสูตรที่จัดเป็นเพียงแค่หลักธรรมเอกเท่านั้น ...แต่ถึงกระนั้นก็ตาม... “กายคตาสติสูตร ก็มิได้บัญญัติเป็นมรรคภาวนาในทางพระพุทธศาสนา ย่อมมีความลึกซึ้งและกว้างขวางน้อยกว่ามรรคภาวนาทั้งหลาย ได้แก่ มหาสติปัฏฐานสูตร อิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรค ๘” เป็นดังนี้


สารบัญ

จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ แก่นแท้การบำเพ็ญเพียร

- บทที่ ๑ จิตกับกาย กรรมเก่าและกรรมใหม่

- บทที่ ๒ แก่นแท้ของการบำเพ็ญเพียรอานาปานสติสูตร

- บทที่ ๓ มหาสติปัฏฐานสูตร

- บทที่ ๔ กายคตาสติสูตร

- บทที่ ๕ อรรถกถา บทประพันธ์คำกลอนของหลวงปู่มั่น


จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ แก่นแท้การบำเพ็ญเพียร

ISBN : 9786164551695

ผู้แต่ง : ศรีศากยอโศก

สำนักพิมพ์ : นาลันทา

หน้า/จำนวนเล่ม : 686 หน้า

ชนิดปก : ปกแข็ง

เนื้อในพิมพ์ : พิมพ์ 1 สี


รีวิวโดยนักเขียน

          พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นี้คือความสำคัญอันยิ่งของมหาสติปัฏฐานสูตร ครั้นถึงปัจจุสมัยนี้ ได้ปรากฏการอ้างถึง อานาปานสติสูตรในฐานะที่มีความสำคัญมากกว่ามหาสติปัฏฐานสูตร จึงเป็นเหตุให้บังเกิดมิจจาทิฏฐิในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่พากันออกห่างละทิ้งการบำเพ็บเพียรมหาสติปัฏฐานสูตร นอกจากนี้ ยังเกิดความสับสนในหลักการสำคัญของการบำเพ็ญเพียรพระสูตรอันสำคัญคทั้ง ๓ พระสูตรนี้

๑. อานาปานสติสูตร

๒. มหาสติปัฏฐานสูตร

๓. กายคตาสติสูตร

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน